test
x

  Yazı Boyutu - 14 +

T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
KALİTE POLİTİKAMIZ

Etkin iletişimi arttırarak çözüm odaklı yönetim anlayışı ile paydaşlarının tebessümünü arttırmayı hedefleyen Osmangazi Belediyesi;

* Belediye hizmetlerini; kaliteli, güler yüzlü, adil ve tarafsız şekilde sunmayı,

* Karar alma ve uygulama süreçlerinde şeffaf belediyecilik anlayışı ile paydaşlarının katılımını sağlamayı,

*Teknolojik olanakları en iyi şekilde kullanarak yürüttüğü sistemleri ve belediye hizmetlerini sürekli iyileştirme ve geliştirme ile hızlandırmayı,

*Çağdaş yaşam ortamının geliştirilmesine destek vermek üzere, vatandaşlarının ve çalışanlarının sürekli eğitim anlayışı ile bilinçlenmelerini sağlamayı,

* Sosyal yaşama, sanata, spora, tarihe, kültüre ve çevreye duyarlı hizmetleri üretirken kamu kaynaklarını etkin kullanmayı, kent insanının sosyal ve kültürel yaşamını desteklemeyi ve gelecek nesillere yaşanabilir bir kent bırakmayı,

* Yasal mevzuatlar doğrultusunda değişime sürekli olarak açık olmayı ve yenilikleri uygulamayı,

*Dezavantajlı gruplara hizmet önceliği sağlamayı,

* Sahipsiz tüm hayvanların sağlık ve refahı için hizmet eden, koruyan, iyileştiren, doğaya saygılı ve hayvan dostu olmayı,

* Yönetim sistemlerine ait standartların gereğini tüm çalışanları ile uygulayarak, hedeflerine ulaşmak için sistemleri düzenli olarak gözden geçirmeyi, iyileştirmeyi kamuoyuna taahhüt ve ilan eder

Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :