test
x

  Yazı Boyutu - 14 +


T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ


* Osmangazi Belediyesi; insanı en değerli varlığı olarak kabul etmekte olup, faaliyetlerden kaynaklanabilecek tehlikeleri ortadan kaldırmayı, sağlık ve güvenlik risklerini azaltarak koruma parametrelerini belirlemeyi ve uygulamayı,

* Sağlıklı ve güvenli çalışma ortamları oluşturmayı, iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilmesi için iş sağlığı ve güvenliği kültürünü kazandırmayı,

* Tüm Müdürlüklere bağlı çalışanlar ve çalışma alanları için iş sağlığı ve güvenliği koşullarını belirlemeyi, belirlenen esaslara uygunluğu ve sürekliliği sağlanmayı,

* Kurum Risk Yönetim Sistemi oluşturularak, Müdürlüklerin her bir lokasyonunda risk değerlendirme organizasyonu yapmayı,

*Tehlike sınıflarını dikkate alarak iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı önleyici tedbirler alınmasına yönelik organizasyon sağlamayı, İş kazaları ve Meslek hastalıklarını minimum seviyelere indirmeyi,

* Tüm çalışanlarımıza, stajyerlerimize, işveren veya vekillerimize iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili gerekli beceri ve yetkinliklerin kazandırılması, kişisel farkındalıkların arttırılması amacı ile eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri düzenlemeyi,

* Saha çalışmaları yaparak, çalışanlara ve işverenlere rehberlik etmeyi, gelişen teknolojik şartlara uygun İSG Yöntemleri geliştirmeyi,
* Faaliyetlerimiz sırasında gerçekleşen veya yaralanma ile sonuçlanma ihtimali olan; tüm ramak kala olay ve kazaları inceleyerek, tekrarının önlenmesi için gerekli iyileştirmeleri yapmayı,
* İş sağlığı ve güvenliği kapsamında yürürlükte olan tüm yasal sorumlulukları yerine getirmeyi,
*Osmangazi Belediyesi’ni ‘’İş Sağlığı ve Güvenliği’’ alanında öncü ve lider bir kurum haline getirmeyi kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.

Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :