test
x

  Yazı Boyutu - 14 +

T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ENERJİ POLİTİKAMIZ

* Osmangazi Belediyesi; enerji ve enerji verimliliği ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamayı,

* Sınırlı kaynakların kullanımında israf etmeme bilinci ve bu bilinci toplumda yaygınlaştırma anlayışıyla Enerji Yönetim Sistemi’ni geliştirmeyi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

* Belediye hizmetlerini aksatmadan, enerji kaynaklarını en verimli ve tasarruflu şekilde kullanmayı,

* Kurumumuz tüm hizmet birimleri ile parklar ve pazar alanlarında ve ayrıca hizmet araçlarında enerji verimliliği amaçlı teknolojiler kullanmayı ve yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelmeyi,

* Ekonomik ömrü dolmuş/çok enerji tüketen araç, ürün, ekipman yerine enerji verimli olanlara yönelmeyi,

* Enerji performansının iyileştirilmesi ve temiz enerji kullanılması amacıyla enerji etkin bina ve tesisler tasarlamayı ve uygulamayı,

*Belirlenen enerji politikalarına kurum çalışanlarının ve toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlayarak, bu konuda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.

Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :