test
x

  Yazı Boyutu - 14 +

T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
ÇEVRE POLİTİKAMIZ

İlçe sınırları içerisinde, gelecek kuşaklara mirasımız olan çevreyi ve sahip olduğumuz doğal kaynakları koruyarak, sürdürülebilir kalkınma için belirlenen politikaların uygulanmasını hedefleyen Osmangazi Belediyesi;

* Çevreyle ilgili tüm ulusal ve uluslararası yasal düzenleme ve şartlara uyum sağlamayı,

* Toplumun yaşam kalitesini yükseltmek için Çevre Yönetim Sistemi’ni geliştirmeyi ve sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

* Çevre kirliliğinin oluşumunu önleyerek, doğal kaynakları israf etmeden etkin ve verimli kullanarak temiz ve yaşanabilir bir çevre meydana getirmeyi,

*Kurum, kuruluş ve vatandaşlarımızın atıkların kaynağında azaltılması bilinci ile hareket etmelerini sağlamayı ve oluşan atıklara uygun geri dönüşüm/bertaraf etme yöntemlerini uygulamayı,

* Kurum karbon ayak izi değerini düşürmeye yönelik aksiyonlar belirlemeyi,

* İlçemiz sınırları dahilinde çevre kirliliğinin oluşumunu engellemeyi ve bununla ilgili yöntemler geliştirmeyi,

* Belirlenen çevre politikalarına kurum çalışanlarının ve toplumun tüm kesimlerinin katılımını sağlayarak, bu konuda eğitim faaliyetleri düzenlemeyi kamuoyuna taahhüt ve ilan eder.

Bu politikanın sürdürülmesi, öncelikle Osmangazi Belediyesi Üst Yönetimi ve belediye faaliyetleri kapsamında görev alan herkesin sorumluluğundadır.


 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :