test
x

İMAR PLAN DEĞİŞİKLİKLERİ

  Yazı Boyutu - 14 +
06.09.2021 ile 05.10.2021 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,  06.09.2021 ile 05.10.2021 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi V e y s e l K a r a n i Uygulama  İ m a r   P l a n ı   2 . R e v izyonu kapsamında Küçükbalıklı Mahallesi 11615 ada 4 parselin güneyi ile 7010 ada 10 parselin kuzeybatısı kamuya terkli alanda 2 adet trafo alanına ilişkin plan değişikliği

2 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri  Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Alemdar Mahallesi 2967 ada 53 parsel batısı kamuya terkli alanda trafo alanına ilişkin plan değişikliği
07.09.2021 ile 06.10.2021 tarihleri arasındaki imar plan değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,  07.09.2021 ile 06.10.2021 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Reyhan ­Kayhan Hanlar Bölgesi   Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Reyhan Mahallesi 4394 ada 9­10­ 11 parsellere ilişkin plan değişikliği

24.08.2021 ile 22.09.2021 Tarihleri Arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,24.08.2021 ile 22.09.2021  tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon   Uygulama İmar Planı kapsamında Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi  kalan 7866 ada 6 ve 9 parsellere ilişkin plan değişikliği

30.07.2021 ile 31.08.2021 tarihleri arasındaki imar plan değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,30.07.2021 ile 31.08.2021  tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Notu Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3561 ada 3 parsele ilişkin plan değişikliği

2 1/1000 ölçekli Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3561-3562-564-3565-3566 adalara ilişkin  plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kocanaip Mahallesi 6203 ada 5-27-29-30-31-96-97-100 parsellere ilişkin plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Hürriyet, Adalet, İstiklal, Soğukkuyu, Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı Revizyonu askı itirazları
5 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı 4. askı itirazları kapsamında plan notu değişikliği
29.07.2021 ile 27.08.2021 Tarihleri Arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 29.07.2021 ile 27.08.2021  tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında askı itirazları sonrasında muhtelif parsellere ait plan ve plan notu değişikliği
 


2 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan askı itirazları sonrasında muhtelif parsellere ait plan ve plan notu değişikliği
3 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Otoyol kuzeyinde kalan alanda askı itirazları sonrasında muhtelif parsellere ait plan ve plan notu değişikliği
4 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi 6343 Ada Uygulama İmar Planı kapsamında askı itirazları sonrasında  muhtelif parsellere ait plan ve plan notu değişikliği
14.07.2021 ile 16.08.2021 Tarihleri Arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 14.07.2021 ile 16.08.2021    tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli /1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Reyhan Mahallesi  4392 ada 3 parselde plan değişikliği
 
2 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi  4293 ada 5 ve 6 parsellerde plan değişikliği


08.07.2021 ile 12.08.2021 Tarihleri Arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,08.07.2021 ile 12.08.2021   tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 Ölçekli Geçit Emek Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında IV Nolu Bölge Geçit Mahallesi (Otoyol güneyi) H21B25D 1B-1C-1D paftalarda UİP-4300,12 sayı ile hazırlanan ilk olarak 23.03.2020 / 21.04.2020 tarihleri arasında ancak  küresel pandemi sonrası 7226 sayılı Yasa nedeniyle yeniden 01.06.2020 / 30.06.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan plan değişikliğine yapılan askı itirazları sonrasında
2 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü Uygulama İmar Planı

3 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında küçük sanayi alanlarında sınıflandırmanın iptali ile ilgili plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı Revizyonu plan notu değişikliği
13.07.2021 ile 16.08.2021 Tarihleri Arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,13.07.2021 ile 16.08.2021   tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 271 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği
2 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3565 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10- 13-14-15 parseller, 3566 ada 4-5-6-7-8-9 parsellere ilişkin plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Çukurcaköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4792 ada 14 ve 16 parsellere ilişkin plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Riskli Alan Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Çiftehavuzlar Mahallesi 1545 ada 1 ve 24 parseller ile 1/1000 ölçekli Çelebi Mehmet Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1584 ve 1585 ada muhtelif parsellere ilişkin plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Dere Taşkın Alanına ilişkin plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Aksungur Köy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan BOTAŞ boru hattı ile ilgili plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7063 ada 7 parselin kuzeydoğusunda trafo alanı plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Hürriyet – Adalet – İstiklal – Soğukkuyu - Karaman Mahalleleri  Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 580 ada 10 parselin kuzeyinde kamuya terkli alanda trafo alanına ilişkin plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Pln.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh.Pln. N.M. TERZİ

07.07.2021 ile 10.08.2021 Tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,07.07.2021 ile 10.08.2021  tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Barbaros  Mahallesi 145 ada 2 ve 3 parsellere ilişkin plan değişikliği
02.07.2021 ile 05.08.2021 Tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,02.07.2021 ile 05.08.2021   tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Nalbantoğlu Mahallesi  5823 ada 64 parselde plan değişikliği
2

1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kuruçeşme Mahallesi 4268 ada 35 parselde plan değişikliği

3

1/1000 ölçekli Maksem Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hocaalizade Mahallesi 5325 ada 8 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Pln.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh.Pln. N.M. TERZİ

21.06.2021 ile 20.07.2021 Tarihleri Arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,21.06.2021 ile 20.07.2021   tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Maksem Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hocaalizade Mahallesi 5316 ada 3 parsele ilişkin uygulama imar planı değişikliği
2 1/1000 ölçekli İsmetiye Köy Mahallesi Uygulama İmar  Planı Revizyonu kapsamında kalan 4060/4045/4049/4050/4051/4057/4059 Adalar 5/227/2/9-10/2-3/6-7/4-5-8 parsellere ilişkin uygulama imar planı değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

07.06.2021 ile 06.07.2021 Tarihleri Arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,07.06.2021 ile 06.07.2021   tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaaddin Mahallesi 4750 ada 30 parselde plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pln.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh.Pln. N.M. TERZİ

24.05.2021 ile 22.06.2021 Tarihleri Arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,24.05.2021 ile 22.06.2021  tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 Ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi 936 ada 44 parsele ilişkin plan değişikliği
2 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Arası 6 nolu YPA Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yenibağlar Mahallesi 6432 ada 222 ve 223 parsellere ilişkin plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Eğitim Mahallesi 10573 ada 1 parsel ile 6996 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi 462 ada 2 parsele ilişkin plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacamescit Mahallesi 4344 ada 12 parsele ilişkin plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı


14.04.2021 ile 17.05.2021 Tarihleri Arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,14.04.2021 ile 17.05.2021  tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi 3953 ada 8 parsel hakkında  18.09.2018 / 17.10.2018 tarihleri ve 15.08.2019 / 13.09.2019 tarihleri arasında askıya çıkarılan plan değişikliğine yapılan askı itirazları sonrasında


2 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tuzpazarı Mahallesi 4418 ada 30 ve 31 parsellerde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tuzpazarı Mahallesi 4419 ada 2-3-4-7 parsellerde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaaddin Mahallesi 4731 ada 2 ve 3 parsellerde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kocanaip Mahallesi 4850 ada 11 ve 14 parsellerde plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER
Pln.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN
Kent. Tas. Müdür.V. Şeh.Pln. N.M. TERZİ

09.04.2021 ile 10.05.2021 Tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,09.04.2021 ile 10.05.2021  tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 Ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı 2. Askı İtirazı Değerlendirmesi


2 1/1000 Ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı Kapsamında Kalan Gündoğdu Mahallesi 10169 Ada 49 Parsele İlişkin Plan Değişikliği
3 1/1000 Ölçekli Panayır Mahallesi Tescil Harici Alan (Eski 2341 Ada 111 Ve 112 Parseller) İlişkin Uygulama İmar Planı Değişikliği
4 1/1000 Ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu Kapsamında Kalan Demirtaş Sakarya Mahallesi 7762 Ada 11 Parsele İlişkin Plan Değişikliği
5 1/1000 Ölçekli Ovaakça Doğu Kısmı İlave İmar Planı Kapsamında Kalan Karabalçık Mahallesi 131 Ada 89 Parsel İlişkin Plan Değişikliği
6 1/1000 Ölçekli Ovaakça Doğu Kısmı İlave İmar Planı Kapsamında Kalan Ovaakça Eğitim Mahallesi 10600 Ada 1 Parsel Ve Güneyine İlişkin Plan Değişikliği
7 1/1000 Ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı Kapsamında Kalan Emek Adnan Menderes Mahallesi 433 Ada 4 Parsele İlişkin Plan Değişikliği
8 1/1000 Ölçekli Ovaakça Kuzeyi Kısmi İlave İmar Planı Kapsamında Kalan Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 7649,7650,7651 Adalara İlişkin Plan Değişikliği
9 1/1000 Ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu Kapsamında Kalan Demiştaş Dumlupınar Mahallesi 192 Ada 1 Parsele İlişkin Plan Değişikliği
10 1/1000 Ölçekli Doğanevler Uygulama İmar Planı Kapsamında Kalan Doğanevler Mahallesi 587 Ada 18 Parsele İlişkin Plan Değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı


Pln.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN
Kent. Tas. Müdür.V. Şeh.Pln. N.M. TERZİ

15.03.2021 ile 13.04.2021 Tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,15.03.2021 ile 13.04.2021  tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Güneştepe Mahallesi 7439 ada 1 ve 2 parseller, 7440 ada 1 parsel ile 7448 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği


2 1/1000 ölçekli Demirtaş Endüstri Meslek Lisesi ve Çevresi İmar Planı kapsamında kalan Ebu İshak Mahallesi 3961 ada 4 parsel, 3962 ada 1, 2, 3 parseller, 3963 ada 8, 9, 10, 11, 13, 14 ve 15 parsellere ilişkin plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Merkez Mahallesi 6547 ada 17, 20, 47 ve 49 parsellere ilişkin plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Sakarya Mahallesi 7742 ada 3, 4, 5, 8 parseller 6618 ada, 889 ada 1 parsel,889 ada 8,9,11 parseller, 890 ada 11, 12, 13, 14, 15 parseller, 898 ada 5,6 parseller, 899 ada 4,5 parseller, 278 ve 745 adaya ilişkin plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Barbaros Mahallesi 944 ada 3, 4, 5, 6, 8, 12 parseller, 144 ada 1, 9, 10 parseller, 7685, 7676, 7677 adalara ilişkin plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Merkez Mahallesi 7390 ada doğusunda trafo alanı plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 10528 ada 1 parsel, batısı ile 10526 ada 1 parsel kuzeyinde trafo alanı plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal- Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hürriyet Mahallesi 491 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği
9 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Nilüfer Mahallesi 9545 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin plan değişikliği
10 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yenibağlar Mahallesi 6390 ada muhtelif parsellere ilişkin plan değişikliği
11 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 7096 ada 75, 76, 77, 78 parsellere ilişkin plan değişikliği
12 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 6399 ada 6 parsele ilişkin plan değişikliği
13 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Kuzeyi Yenikent Mahallesi Uygulama İmar Planı askı itirazları sonrası plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı


Pln.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN
Kent. Tas. Müdür.V. Şeh.Pln. N.M. TERZİ

 

25.02.2021 ile 26.03.2021 Tarihleri Arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,25.02.2021 ile 26.03.2021     tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mahallesi 2311 ada 293-294-12 parseller ile 5947 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği


Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER
Pln.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN
Kent. Tas. Müdür.V. Şeh.Pln. N.M. TERZİ

 

23.02.2021 ile 24.03.2021 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,23.02.2021 ile 24.03.2021    tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Bursa 2 Nolu Yalakçayır G.Ö.B 2985 Sayılı Toplu Konut  İmar Planı kapsamında kalan 6073 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği


2 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4268 ada 122, 123 ve 126 parsellere ilişkin plan değişikliği
3

1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında imar - kadastral hatlar ile ilgili plan değişikliği

4 1/1000 ölçekli Nilüferköy İlave İmar Planı plan notu değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.S. ŞUKLA
Pln.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN
Kent. Tas. Müdür.V. Şeh.Pln. N.M. TERZİ

 

02.02.2021 ile 03.03.2021 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 02.02.2021 ile 03.03.2021    tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı ile Ovaakça Kuzey Kısmı İmar Planı kapsamında kalan 7096 ada 110-145 parsellere ilişkin plan değişikliği


2 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5067, 6400, 6586, 6587, 6588 ve 7521 adalara ilişkin plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 922 ada 5,6 ve 16 parsellere ait plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi 6157 ada 156 nolu parselin güneybatısındaki alana ait plan değişikliği
5

1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında 8114 ada 9 parsele ait plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.S. ŞUKLA
Pln.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN
Kent. Tas. Müdür.V. Şeh.Pln. N.M. TERZİ

 

14.01.2021 ile 12.02.2021 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 14.01.2021 ile 12.02.2021   tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi İlave İmar Planı


2 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Taşköprü Mevkii Uygulama İmar Planı

3 1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu
4 1/1000 ölçekli Dürdaneköy Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10067 ada 1 parsel 10080 ada 7 parsel 10040 ada 543 ve 544 sayılı parseller ile 10057 ada 77, 78, 79, 80, 81 ve 82 parsellere ilişkin plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişikliği
6 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4751 ada 14 parselde plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli, Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Hamitler Mahallesi 10534 nolu adanın güneyindeki alana ait uygulama imar planı değişikliği
8 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşimi Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 5189 ada 1 Nolu parsele ait uygulama imar planı değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.S. ŞUKLA
Pln.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN
Kent. Tas. Müdür.V. Şeh.Pln. N.M. TERZİ

 

30.11.2020 ile 29.12.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 30.11.2020 ile 29.12.2020  tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Dereçavuş Mahallesi
Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4991 ada 231 parsele ilişkin imar planı değişikliği2 1/1000 ölçekli Emek Revizyon İmar
Planı kapsamında kalan 305, 307, 730
parseller ile 130 ada 7 parsele ilişkin
plan değişikliği


3 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm
Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar
Uygulama İmar Planı kapsamında kalan
434 ada 1 parsel ve batısına ilişkin plan
değişikliği
4 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köy Mahallesi
Uygulama İmar Planı kapsamında kalan
10024 ada 1,5,6 parsellere ilişikin
(BOTAŞ BORU HATTI) plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Gündoğdu Mahallesi
Uygulama İmar Planı kapsamında kalan
10169 ada 69, 658 parsellere ilişkin plan
değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

11.11.2020 ile 10.12.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 11.11.2020 ile 10.12.2020  tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan 6270, 6273 ve 7707 adalarda plan değişikliği


2 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Otoyol kuzeyinde kalan muhtelif parsellere ait plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi 6343 Ada Uygulama İmar Planı Değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

06.11.2020 ile 07.12.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 06.11.2020 ile 07.12.2020 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Muhtelif Parsellere Ait Uygulama İmar Planı


2 1/1000 ölçekli Veysel Karani Mahallesi Eğitim Vadisi Kuzeyi Uygulama İmar Planı ve Küçükbalıklı Mahallesi 3005 ada 25 parsel ve 3192 ada 11, 12, 13 parseller Rekreasyon Amaçlı Uygulama İmar Planı

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

26.10.2020 ile 24.11.2020 Tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 26.10.2020 ile 24.11.2020  tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı askı itirazlarının değerlendirilmesi sonrasında hazırlanan plan değişiklikleriCem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

07.09.2020 ile 06.10.2020 Tarihleri Arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 07.09.2020 ile 06.10.2020  tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kuruçeşme Mahallesi 4262 ada-26 ve 27 parsellerde plan değişikliği


2 1/1000 ölçekli 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi 4326 ada 9-11-12 parsellerde plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

25.08.2020 ile 23.09.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 25.08.2020 ile 23.09.2020 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Güneştepe Mah. 4869 ada 5 parsele ait plan değişikliği


2 1/1000  ölçekli Hürriyet, Adalet, İstiklal, Soğukkuyu, Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İstiklal Mah. 11511 ada 1 parsel, 1190 ada 183-185-186-187-188-189 parseller ile 1247 ada 1-4-5-6-7-8 parsellerde plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

21.07.2020 ile 24.08.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 21.07.2020 ile 24.08.2020 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama  Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Nilüfer Mahallesi 8597 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği


2 1/1000  ölçekli Hürriyet, Adalet, İstiklal, Soğukkuyu, Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yeni Karaman Mahallesi 761 ada 1, 3, 4 parsellere ilişkin plan değişikliği
3 1/1000  ölçekli Hürriyet, Adalet, İstiklal, Soğukkuyu, Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mahallesi 893 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 12 parsellere ilişkin plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 7887 ada 2 parsele ilişkin plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

18.06.2020 ile 17.07.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 18.06.2020 ile 17.07.2020 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kuruçeşme Mahallesi 4268 ada 112-113-114-115 parsellerde plan değişikliği


2 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Mollagürani Mahallesi 4998 ada 7 parselde plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

01.06.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
01.06.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr)halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Reyhan Mahallesi 4402 ada 2 ve 3 parsellerde plan değişikliği
Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

02.06.2020 ile 01.07.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
02.06.2020 ile 01.07.2020 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr)halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Hüdavendigar Mahallesi 4660 ada 5 parselde plan değişikliği
  


2 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Geçit Mahallesi 7066 ada 3 parselde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli İsmetiyeköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İsmetiye Mahallesi 4067 ada 13-14-16-17-23-24 parsellerde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 10577 ada doğusundaki kamuya terkli alanda trafo alanı ile ilgili plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mahallesi 6239 ada 1-2-3-4-5-13 parsellerde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi 3877 ada 1-2-3-4 parseller, 3876 ada 1-2-3-9 parseller ile 3861-3862-3863-3875-3878-3882-3939-3940-3941-3945 adalara ait plan notu değişikliği ve Ticaret+Konut Alanlarına ait plan notu değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

01.06.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Covid - 19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (25.03.2020 tarih ve 7226 sayılı kanun;) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici Madde 1 -  a) ve b) bentleri gereği, 23.03.2020 ile 21.04.2020 ve 16.03.2020 ile 14.04.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar planı ve değişikliklerinin askı süreleri daha önceden durdurulmuş olması nedeniyle kalan süreler ile ilgili olarak,

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 01.06.2020 ile 30.06.2020 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi 4169 ada 5 parselde plan değişikliği


2 1/1000 ölçekli Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ebu İshak Mahallesi 3977 ada 20-21-22-32-33-35-36 parsellerde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan (Aynalı Çarşı) Orhanbey Mahallesi 5823 ada 16, 22 ve 35 parsellerde plan değişikliği

4 1/1000 ölçekli Süleyman Çelebi Çelik Palas Arası İmar Planı kapsamında kalan Çekirge Mahallesi 4162 ada 1 parselde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı Revizyonu
6 1/1000 ölçekli Dürdaneköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında 2. Askı itirazları ile ilgili 10040 ada 516-545 parsellerde plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında IV Nolu Bölge H21B25D 1B-1C-1D paftalarda plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Alaşarköy Mahallesi 4476 ada 39-40 parseller, 4477 ada 38-39-40-41-42 parseller ile 4478 ada 61-62-63 parsellerde plan değişikliği
9 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Yahşibey Mahallesi 4823 ada 1 parselde plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

16.03.2020 ile 14.04.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliğinin askı süreleri 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
16.03.2020 ile 14.04.2020 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr)halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

*****Not:  Covid - 19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (25.03.2020 tarih ve 7226 sayılı kanun;) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici Madde 1 -  a) ve b) bentleri gereği, 23.03.2020 ile 21.04.2020 ve 16.03.2020 ile 14.04.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar planı ve değişikliklerinin askı süreleri 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuş olup, imar planı ve değişikliklerine ilişkin askı ilanı tarihleri daha sonra  web sitemizde ilan edilecektir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Yahşibey Mahallesi 4823 ada 1 parselde plan değişikliği


26.02.2020 ile 26.03.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliğinin askı süreleri 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuştur

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
26.02.2020 ile 26.03.2020 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr)halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

*****Not: Covid - 19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (25.03.2020 tarih ve 7226 sayılı kanun;) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici Madde 1 - a) ve b) bentleri gereği, askı süreleri 30.04.2020 tarihine kadar durdurulmuş olup,imar planı ve değişikliklerine ilişkin askı ilanı tarihleri daha sonra  web sitemizde ilan edilecektir.
Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Maksem Mahallesi 5482 ada 28 parselde plan değişikliği


2 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaattin Mahallesi 4751 ada 6 ve 23 parsellerde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi 4293 ada 12 ve 13 parsellerde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Demirtaşpaşa Mahallesi 2398 ada 51 parselde plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

01.06.2020 ile 15.06.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Covid - 19 salgın hastalığının ülkemizde görülmüş olması sebebiyle 26.03.2020 tarih ve 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan (25.03.2020 tarih ve 7226 sayılı kanun;) Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun Geçici Madde 1 -  a) ve b) bentleri gereği, 24.02.2020 ile 24.03.2020 ve 26.02.2020 ile 26.03.2020 tarihleri arasında askıya çıkarılan imar planı ve değişikliklerinin askı sürelerinin durdurulmuş olması nedeniyle kalan süreler ile ilgili olarak,

      Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 01.06.2020 ile 15.06.2020 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında Hamitler Mahallesi 6399 ada 6 parselde plan değişikliği


2 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Eğitim Mahallesi 7110 ada 5 parselde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan İvazpaşa Mahallesi 5932 ada 32 parselde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Maksem Mahallesi 5482 ada 28 parselde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaattin Mahallesi 4751 ada 6 ve 23 parsellerde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi 4293 ada 12 ve 13 parsellerde plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi  Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Demirtaşpaşa Mahallesi 2398 ada 51 parselde plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

29.01.2020 ile 27.02.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
29.01.2020 ile 27.02.2020 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr)halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi   Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi 4282 ada 1-2-3 parsellere ilişkin plan değişikliği.Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

16.01.2020 ile 14.02.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

   Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup, 16.01.2020 ile 14.02.2020 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr) halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


           Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Santral Mah. 6905 ada 41 parselin batısında trafo alanı ile ilgili plan değişikliği
  

2 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Demirtaş Sakarya Mahallesi 10627 ada doğusunda trafo alanı ile ilgili plan değişikliği

Halil DÖNER

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

23.12.2019 ile 21.01.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
23.12.2019 ile 21.01.2020 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr)halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Dikkaldırım Mahallesi 4561 ada 2-20-21-22-23-24-25-26-29-40 parsellerde plan değişikliği
  

2 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş Dumlupınar Mahallesi 871 ada 3 parselde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 5092 ada 6-7-8-9 parsellerde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi 8175 ada 9-10 parseller ile 8115 ada 3 ve 4 parsellerde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Alemdar Mahallesi 2904 ada 10 parselde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 130 ada 7 parsel ile 305-307-730 parsellerde plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

09.12.2019 ile 07.01.2020 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikiği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
09.12.2019 ile 07.01.2020 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr)halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Uygulama İmar Planı
  

2 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında Elmasbahçeler Mahallesi 2202 ada 27-28 parsellerde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında Yunuseli Mahallesi 5110 ada 3 parselde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Kirazlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Kirazlı Mahallesi 163 ada 16-17-18-19 parseller ile 164 ada 1-2-3-5-6-7 parsellerde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında 4512 ada güneyindeki park alanında trafo alanı plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 7096 ada 98-112 parsellerin güneyindeki yol ile ilgili plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ovaakça Merkez Mahallesi 7815 ada 10-11-12 parsellerde plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında Kükürtlü Mahallesi 3860-3861-3862-3863-3875-3876-3877-3878-3879-3880-3881-3882-3883-3884-3886-3887-3888-3889-3890-3892-3893-3894-3895-3897-3939-3940-3941-3945 adalara ait plan notları ile ilgili plan değişikliği
9 1/1000 ölçekli Ahmetbeyköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında 10018 ada 59 parselde plan değişikliği
10 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA2 Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Güneştepe Mahallesi 7344 ada 8 parsel ile 7346 ada batısında plan değişikliği


Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

28.11.2019 ile 27.12.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

 Aşağıda belirtilen imar planı değişikliği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenmiş ve 3194 Sayılı İmar Kanunu’nun Ek-3 üncü maddesi ile 4046 Sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanunun geçici 29uncu maddesi kapsamında 12.11.2019 tarihli ve 1803 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararı ile onanmış olup, 28.11.2019 ile 27.12.2019 tarihleri arasında Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 Ölçekli Süleyman Çelebi-Çelikpalas Arası İmar Planı kapsamında kalan 4167 ada 6 ve 7 parsellere ilişkin plan değişikliği.
  Cem Kürşat HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.U.ÖZDAMAR

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

23.10.2019 ile 21.11.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
23.10.2019 ile 21.11.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr)halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Yahşibey Mahallesi, 4815 ada, 15-16-17 nolu parsellere ilişkin plan değişikliği,
  

14.10.2019 ile 12.11.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
14.10.2019 ile 12.11.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr)halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 2394 ada 4-5-6-9 parseller, 2395 ada 1-2-3-4-5-6 parseller ile 2396 ada 1-2-3-4-6-20-21-22-27-28-30-31-33-36 parsellerde plan değişikliği
  

2 1/1000 ölçekli Dürdaneköy Mahallesi Uygulama İmar Planı askı itirazları kapsamında 10080 ada 7 parsel, 10040 ada 543-544-545-566-567-1264 parseller ile 10084 ve 10071 adalarda plan değişiklikleri

Halil DÖNER

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

02.10.2019 ile 31.10.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
02.10.2019 ile 31.10.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr)halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi   Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Kayıhan Mahallesi 4305 ve 4306 adalara ilişkin plan değişikliği.
  Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

09.10.2019 ile 07.11.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
09.10.2019 ile 07.11.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr)halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kuruçeşme Mahallesi, 4268 ada, 130 nolu parsele ilişkin plan değişikliği,
  

2

1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alaaddin Mahallesi, 4740 ada, 5-6-7-11 nolu parsellere ilişkin plan değişikliği,

 Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

26.09.2019 ile 25.10.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
26.09.2019 ile 25.10.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında ve web sitesinde (www.osmangazi.bel.tr)halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Kuzeyi-Yenikent Mahallesi Uygulama İmar Planı
  Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

15.08.2019 ile 13.09.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
15.08.2019 ile 13.09.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mah. 3953 ada 8 parselde plan değişikliği
  

2 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş Sakarya Mahallesi 901 ada 2 ve 6 parsellerde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 5044 ada 2 parselin doğusunda kamuya terkli alanda plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Bağlarbaşı Mah. 6400 ada 254-255-256-258-259- ve 260 parsellerde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi 6191 ada 22-3-4-5-8-9-10-11-12 parsellerde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10030 ada 4 parselin kuzeybatısında park alanın plan değişikliği
7

1/1000 Ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Nilüfer Mahallesi 7997 ada 5 parselde plan değişikliği


Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

26.07.2019 ile 26.08.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
26.07.2019 ile 26.08.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında Altınova Mah. 3232 ada 6-7-8-9-10-15 parsellerde plan değişikliği
  


Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

Kent. Tas. Müdür.V. Şeh. Pln. N.M. TERZİ

19.07.2019 ile 19.08.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
19.07.2019 ile 19.08.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli İsmetiyeköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4066 ada 45-47 parsellerde plan değişikliği
  

2 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Güneştepe Mahallesi 7492-7493 adalarda plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Emek Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 478 ada 1 parselde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi-Yunuseli Yerleşim Bölgesi Eski Köy İçi Uygulama İmar Planı kapsamında 9087 ada 7 parselde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Emek Adnan Menderes Mahallesi 541 ada 3 parselde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Merkez Mahallesi 7793 ada 2 parselin güneyindeki park alanında trafo alanı plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Çeşmebaşı Mahallesi 7096 ada 114 parselin güneyindeki park alanında trafo alanı plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Ovaakça Merkez Mahallesi 7804-7528 adalarda plan değişikliği
9 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Demirtaş Barbaros Mahallesi 7700 ada 22 parselde plan değişikliği
10 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamındaEmek Adnan Menderes Mahallesi 454 parselde trafo alanı plan değişikliği
11 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Emek Adnan Menderes Mahallesi 327 ada 21 parselde trafo alanı plan değişikliği

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU

16.07.2019 ile 16.08.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
16.07.2019 ile 16.08.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 Ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hocaalizade Mahallesi 5325 ada 12 ve 13 parsellere ilişkin plan değişikliği.
  

2 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kuruçeşme Mahallesi 4263 ada 10 parsele ilişkin plan değişikliği.

Cem Kürşad HASANOĞLU

Başkan a.

Başkan Yardımcısı

Şeh.Pln.A.ÜNER

Pl.Bür.Sor.Y.Şeh.Pln.D.A.TÜRKMEN

İmar ve Şeh.Müdür.V. Har.Müh.A.DONBALOĞLU

21.06.2019 ile 22.07.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
21.06.2019 ile 22.07.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yunuseli Mahallesi 7518-7519-7520-10392 adalar ve 7496 ada 1 parsele  plan değişikliği
  

2 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hüdavendigar Mahallesi 10536 ada 2 parsele ait plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Ovaakça Santral Mahallesi Doğalgaz Boru Hattı Güzergahına ilişkin plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Soğanlı Mahallesi 3424 ada 1 parsele ait plan değişikliği
31.05.2019 ile 04.07.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
31.05.2019 ile 04.07.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 Ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 502 ada 9 ve 10 parsellere ilişkin plan değişikliği
 

23.05.2019 ile 24.06.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
23.05.2019 ile 24.06.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 Ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan İbrahimpaşa Mahallesi 5675 ada 17 ve 18 parsellere ilişkin plan değişikliği.
 

2 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Kuruçeşme Mahallesi 4268 ada 28 parsele ilişkin plan değişikliği.
01.04.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
01.04.2019 ile 30.04.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi 3518 Ada 1 Parsele İlişkin İlave Uygulama İmar Planı
 

 

2 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında Panayır Mahallesi 7547 ada 3 parsele ilişkin plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Nilüferköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında 8448 ada 1-3-4-5-12-13-14-15-16 parsellere ilişkin plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında Emek Adnan Menderes Mahallesi 6390 ada 81 parsele ile park alanında doğalgaz regülatör alanı plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi Mümin Gençoğlu Caddesine ilişkin plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında Bağlarbaşı Mahallesi 6400 ada 247-248-249-250-251-252-253 parsellere ilişkin plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında Yenibağlar Mahallesi 6959 ada 10 parsele ilişkin plan değişikliği
29.03.2019 ile 29.04.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
29.03.2019 ile 29.04.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi   Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Tuzpazarı Mahallesi 4419 ada 4-7 parsellere ilişkin plan değişikliği
 

 

25.03.2019 ile 24.04.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
25.03.2019 ile 24.04.2019  tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm  Sağlıklaştırma Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6787 ada 9 parsel ve kuzeydoğusundaki park alanına ait plan değişikliği
 

 

2 1/1000 ölçekli Ovaakça Köyü  H22a17d2a-2b Pafta 6537 ada 7-8-1467 parseller, 6538 ada 16 parsel, 6539 ada 5 parsel, 6540 ada 1 Parsellere Ait 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6537 ada 1 parselde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6562 ada 3 parselde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Bursa Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3561-3562-3564-3565-3566-3567-3568-3569 adalar muhtelif parsellerde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Gökdere Bulvarı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 11594 ada 1 ve 9 parseller 3397 ada 10,11,12 ve 13 parsellerde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6893 ada 1 ve 2 parsellerde plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7439-7440-7441-….-7448 adalarda plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 5385 ada 4 parsel ile 11517 ada 1 parsellerde plan değişikliği
9 1/1000 ölçekli Nilüferköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 9562 ada 16 parsele ilişkin plan değişikliği
10 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5190 ada 1 ve 2 parsellerde plan değişikliği
11 1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 509 ada 1 parsel, 434 ada 1 parsel ile 443 ada güneyindeki kamuya terkli alandaki plan değişikliği
12 1/1000 ölçekli Hamitler I. Etap Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6825 ada 1 parsele ilişkin plan değişikliği
13 1/1000 ölçekli Nilüferköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7997 ada 5 parsele ilişkin plan değişikliği
14 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 298 ada 9 parsel, 304 ada 1 parsel ve 7728 ada 1 parsellere ilişkin plan değişikliği
15 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4231 ada 8 parsele ilişkin plan
25.02.2019 ile 26.03.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
25.02.2019 ile 26.03.2019  tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 Ölçekli Küçükbalıklı Sağlıklaştırma Dönüsüm Projesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10484 -10485-10486-10490-10491 adalara ilişkin (eski:3199 ada) 13 – 16 parsellerdeki plan değişikliği.
 

 

2 1/1000 Ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2967 ada 49 parsel, 2943 ada 10 – 11 – 12 -13 -14 -15 -16 -17 parsellerdeki plan değişikliği.
3 1/1000 Ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Panayır Mahallesi 2311 ada 271 no’lu parsele ilişkin plan değişikliği.
4 1/1000 Ölçekli Santralgaraj Altı Hacıilyas Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan plan notu değişikliği.
5 1/1000 Ölçekli Soğanlı Bulvarı Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2482 ada 4 parseldeki plan değişikliği.
6 1/1000 Ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6641 ada 1 parselin kuzey – doğusundaki trafo değişikliği.
21.01.2019 ile 19.02.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
21.01.2019 ile 19.02.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 Osmangazi İlçesi Otopark Yönetmeliği Bölgeleme Paftaları
 

 

2 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5026 ada kuzeyindeki park ve trafo alanı plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Akpınar Mahallesi 6148 ada 1 parselde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli İnkayaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 123 ada 1-2-3 parseller ile 124 ada 1-2-3-18-19 parsellerde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10279 ada 1-6-7-8-9-13 parsellerde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336 ada 15 parselde plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Nilüfer Köy Mahallesi H21b25a4b Pfta 10291 Ada 549 Parsele Ait Uygulama İmar Planı
8 1/1000 ölçekli İstanbul Caddesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 463 ada 1 parselde plan değişikliği
9 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4660 ada 5 parselde plan değişikliği
10 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı  kapsamında kalan Dürdane Deresi ile ilgili kısmi plan değişikliği
14.01.2019 ile 12.02.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
14.01.2019 ile 12.02.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Mollafenari Mahallesi 5611 ada 3-4-5-6-7 parsellere ilişkin plan değişikliği.
 

 
02.01.2019 ile 31.01.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
02.01.2019 ile 31.01.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Alacahırka Mahallesi 5978 ada 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 parsellere ilişkin plan değişikliği.
 

 
21.12.2018 ile 21.01.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
21.12.2018 ile 21.01.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Çağlayanköy Uygulama İmar Planı kapsamında 10149 ada 4 parselde plan değişikliği
 

 
2 1/1000 ölçekli Hamitler Toplu Konut Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında 7151 ada 1 parselde plan değişikliği   
3 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 462 ada 1 parselde plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 4885 ada 1 parselde plan değişikliği  
5 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında 5088 ada 3 parselde plan değişikliği  
17.12.2018 ile 15.01.2019 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
17.12.2018 ile 15.01.2019 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alipaşa Mahallesi 5385 ada 4 parsele ilişkin plan değişikliği
 

 
19.11.2018 ile 18.12.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
19.11.2018 ile 18.12.2018 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Doğalgaz Çevrim Santrali bağlantı yolu plan değişikliği
 

 
2 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı  kapsamında kalan 5089 ada 8 ve 10 parseller, 5092 6-7-8-9 parseller, 5096 2-10-11 parseller, 5097 ada 6 parsel, 5112 ada 1 parsel, 5113 ada 1 parsel, 5114 ada 1 parsel ile 5115 ada 1 parsellerde  plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 158 ada 17 parselde plan değişikliği
05.11.2018 ile 05.12.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
05.11.2018 ile 05.12.2018 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 5459 ada 4 parselde yer alan Regülâtör yerine ilişkin plan değişikliği
 

 
30.10.2018 ile 28.11.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
30.10.2018 ile 28.11.2018 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında  UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili plan değişikliği
 
 
2 1/1000 ölçekli Bursa Eski Kaplıca İmar Planı kapsamında UNESCO Dünya Miras Alanı ve Yönetim Alanı sınırlarının işlenmesi ile ilgili plan değişikliği  

3 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu kapsamında Ticaret+Konut ve Plan Notu plan değişikliği
18.10.2018 ile 16.11.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
18.10.2018 ile 16.11.2018 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Nilüferköy Mahallesi 9562 Ada 12 Parsele Ait Uygulama İmar Planı
 
 


2 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4588 ada 7-8-9-10-11-20 parsellerde plan değişikliği
17.10.2018 ile 15.11.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
17.10.2018 ile 15.11.2018 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
  Kararı
 BBBM   
  Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4757 ada 8  parselde plan değişikliği
 
 


12.10.2018 ile 12.11.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
12.10.2018 ile 12.11.2018 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Adalet-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Yeni Karaman Mahallesi 683 ada 22-23-24-25-26-27-28 parsellerde plan değişikliği
 
 


2 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Şuyulandırma sınırının kaldırılması ile ilgili plan değişikliği   
3 1/1000 ölçekli Ayakkabıcılar Çarşısı 6 Nolu Kamu Projesi Alanı Koruma Amaçlı İmar  Planı kapsamında imar uygulamalarının devam edilmesi kararı
4 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan Dikkaldırım Mahallesi 4615 ada 21 parselde plan değişikliği
05.10.2018 ile 05.11.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
05.10.2018 ile 05.11.2018 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
BKVKBKK
1 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacamescit Mahallesi 4343 adada plan değişikliği
 
 

 


2 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alipaşa Mahallesi 5390 ada 11-12-14 parsellerde plan değişikliği  
3 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Yahşibey Mahallesi 4808 ada 6 parselde plan değişikliği    
4 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan İvazpaşa Mahallesi 5940 ada 5 parselde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Alacahırka Mahallesi 5971 ada 6 parselde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Pınarbaşı Mahallesi 6223 ada 31 parselde plan değişikliği
18.09.2018 ile 17.10.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
18.09.2018 ile 17.10.2018 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3953 ada 8 parsele ait plan değişikliği.
 10.08.2018 ile 14.09.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
10.08.2018 ile 14.09.2018 tarihleri  arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
BKVKBKK
1 1/1000 ölçekli Santral Garaj Hacı İlyas İmar Planı Revizyonu kapsamında 2617 ada 9 parselde plan değişikliği
 2 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında plan notu değişikliği
3 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında 3398 ada 3 parselde plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 5482 ada 54-55-56 parsellerde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında Güldeste, 8.Çimen, 7.Dere, 1.Yahya, 1.Çiftçi ve 9. Aslan sokaklarda plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 32 adet trafo alanı plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 5462 ada 12-13-14-18 parsellerde plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında 2697 ada 38 parsele ait plan değişikliği
9 1/1000 ölçekli Hürriyet- Adalet- İstiklal, Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında 1166 ada 20-30-31-75 parsellerde plan değişikliği
10 1/1000 ölçekli Demirtaş Endüstri Meslek Lisesi ve Çevresi İmar Planı kapsamında 3969 ada 3 parselde ve kamuya terkli alanda plan değişikliği
11 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi ve İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanları Uygulama İmar Planı kapsamında 7088 ada 8 parsel ile 7055-7058-7066-7068-7072-7073-7091 adalarda plan değişikliği
16.07.2018 ile 14.08.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
16.07.2018 ile 14.08.2018 tarihleri  arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 1619 Ada muhtelif parsellerde plan değişikliği
 2 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6953 ada 1 ve 7 parsellere ait plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Dürdane Mahallesi 10048 1-3-4 parsellere Ait Revizyon+İlave İmar Planı kapsamında 10048 ada 1-2 parsellere ait plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Hürriyet, Adalet, İstiklal, Soğukkuyu, Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında İstiklal Mahallesi 2749 ada 1-12-13-14-15-16-17-18-20 ve 21 parsellerde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 5791 ada 16 parselde plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2191 ada 24, 25, 32, 33 parsellerde plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan 3869 ada 2 parselde plan değişikliği
9 1/1000 ölçekli Alaşarköy Mahallesi uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10422 ada 5 parselde plan değişikliği
10 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 10517 ada 1 ve 2 parsellerde plan değişikliği
11.07.2018 ile 09.08.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
11.07.2018 ile 09.08.2018 tarihleri  arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
BKVKBK 
Kararı
1 1/1000-1/500 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5566 ada 2-3-4-5-6 nolu  parsellerde plan değişikliği
 2 1/1000 ölçekli Ördekli Hamamı ve Çevresi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 2393 ada 4-5-6 nolu  parsellerde plan değişikliği  
02.07.2018 ile 31.07.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
02.07.2018 ile 31.07.2018 tarihleri  arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Kükürtlü Mahallesi 3879-2-3-4-5/ 3882-5-6-8-9-11-12 /3897 -1 -2-3-4-5 parseller ile birlikte 3860,3880,3881,3883,3884,3886,3887,3888,
3889,3890,3892,3893,3894,3895, adalardaki plan değişikliği.

 2 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planında kalan Geçit 262, 263, 264, 297, 298, 299, 300 parsellerdeki plan değişikliği.  
3 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Altınova Mahallesi 3198 ada, 71 parsele ait plan değişikliği.  
4 1/1000 ölçekli Panayır  Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2336-5,92/2339-42/2340-3/2339-51 ada ve parsellerdeki plan değişikliği.
5 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3841 parsele ilişkin plan değişikliği.
6 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7190 ada, 11 – 15 parsellere ait plan değişikliği.
25.05.2018 ile 25.06.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
25.05.2018 ile 25.06.2018 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
BKVKBK
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5611 ada 1 ve 2 nolu  parsellerde plan değişikliği
 28.05.2018 ile 26.06.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
28.05.2018 ile 26.06.2018 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Dereçavuşköy Mah. Uygulama İmar Planı kapsamında 4967 ada 4 ve 19 parsellerde plan değişikliği
 2 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1066 ve 1069 adaların kuzeyinde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10327 ada 1 parsel ile 10326 ada batısı plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5235 ada 1 parselde trafo alanı plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10565 ada 1 parselde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada 119 parsel, 1. Özkanlar Sokakta plan değişikliği
30.04.2018 ile 29.05.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
30.04.2018 ile 29.05.2018 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 434 ada 1 parselde  trafo alanı plan değişikliği
 2 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 958 ada 1 parsel ile 6428 ada 32 parselde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4902 ada 1 ve 2 parsellerde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Santral Garaj Altı Hacı İlyas Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2719 ada 1 parsel kuzeyinde trafo alanı plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6408 ada 12 parselde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2155 ada 39 ve 52 parsellerde plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Hızlı Tren Kamulaştırma Sınırı ile ilgili plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6346 ada 1 parselde plan değişikliği

9 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 958 ada 52 ve 55 parsellerde plan değişikliği
10 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5947 ada 1 parselin kuzeybatısında Spor Alanı plan değişikliği
11 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon kapsamında kalan 4553 ada 3 parselde plan değişikliği
12 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5089/10, 5091/7, 5082/6-7-8-9 , 5096/2-10-11, 5097/6, 5112/1, 5113/1 5114/1, 5115/1 parsellerde plan değişikliği
16.04.2018 ile 15.05.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
16.04.2018 ile 15.05.2018 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
BKVKBK 
Kararı
1 1/1000-1/500 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tuzpazarı Mahallesi 4414  ada 21-22-23 nolu  parsellerde plan değişikliği
 


29.03.2018 ile 27.04.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
29.03.2018 ile 27.04.2018 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
BKVKBK
Kararı
1 1/1000-1/500 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5002 ada 12 nolu  parselde plan değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5482 ada 57 nolu  parselde plan değişikliği  
22.03.2018 ile 20.04.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
22.03.2018 ile 20.04.2018 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3561- 3562-3564-3565-3566 adalar ve muhtelif parsellerde plan ve plan notu değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2693 ada 1 parselde trafo alanı plan değişikliği  
3 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6959 ada 10 parselde trafo alanı plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3123 ada kuzeybatısı kamuya terkli alanda trafo alanı plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6905 ada 45 parsel batısı ile 10348 ada kuzeyindeki kamuya terkli alanlarda trafo alanı plan değişiklikleri
6 1/1000 ölçekli Çekirge Lami Cami Civarı ve Selvili Cadde Güneyi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 4180 ada 17 parselde trafo alanı plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 6393 ada 88 parselde trafo alanı plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA2 Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7372 ada 1 parselde plan değişikliği
9 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3193 ada 18 parsel doğusundaki kamuya terkli alanda trafo alanı plan değişikliği
10 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2175 ada 29 parselde plan değişikliği
11 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu
12 1/1000 ölçekli Emek Revizyon uygulama İmar Planı kapsamında kalan 115 ada 34 parselde plan değişikliği
13 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu- Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 646 ada 4 ile 14 parsellerde plan değişikliği
14 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu- Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1194 ada 11 parselde plan değişikliği
15 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5581 ada 2-3-4-5 parsellerde plan değişikliği
16 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği
17 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7793 ada 4 parsel ile 7817 ada 6 parsel arasındaki kamuya terkli alanda plan değişikliği
01.03.2018 ile 30.03.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
01.03.2018 ile 30.03.2018 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
BKVKBK
1 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4398 ada 7, 8 ve 9 parsellerde plan değişikliği  
26.02.2018 ile 27.03.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
26.02.2018 ile 27.03.2018 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7693 ada 12,17,18 parsellerde plan değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 460 ada 5 parselde plan değişikliği   
3 1/1000 ölçekli Dobrucaköy Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 7918 ada 54 parselde plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5809 ada 16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32 parsellerde plan değişikliği  
5 1/1000 ölçekli Demirtaş Organize Sanayi Bölgesi Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10512 ada güneydoğusu ile 10513 ada 3 parsel plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10552 ada 1 parselde plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7842 ada 2 parselde plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Karabalçık Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 127 ada 8 parselde plan değişikliği
9 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 2341 ada 159 parselde plan değişikliği
9-1 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2430 ada 1 parselin kuzeyindeki kamuya terkli alanda plan değişikliği
10 1/1000 ölçekli Çağlayanköy Uygulama İmar Planı
11 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Riskli Alan Uygulama İmar Planı
12 1/5000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Riskli Alan Nazım İmar Planı değişikliği
01.02.2017 ile 02.03.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
01.02.2017 ile 02.03.2018 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Kentsel. Dön. Ve Sağ. Projesi  Veysel Karani Uygulama İmar Planı  2.Revizyonu  kapsamında kalan 3951, 3958, 3959 parsellere ait plan değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan 4547 ada 1 ve 2 parsellere ait plan değişikliği   
3 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 918 ada batısı ile 912 ada 11 parsele ait plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7942 ada ve 7943 adalar muhtelif parseller plan değişikliği  
5 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 2431 ada 7 parselde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 849 ada 4 ve 5 parsellerde plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı plan notu değişikliği
8 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Batısı Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği
9 1/1000 ölçekli Mehmet Akif Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu
10 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 5059 ada 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 parsellerde plan değişikliği
11 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği
18.12.2017 ile 16.01.2018 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
18.12.2017 ile 16.01.2018 tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10216 ada 1 parselde trafo alanı plan değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Dürdaneköy Mahallesi Uygulama İmar Planı         
3 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4506 ada 65-66-67-68-69 parsellerde plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 6362 ada 4 ve 6 parsellerde plan değişikliği  
5 1/1000 ölçekli Hamitler 1. Etap Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6820 ile 6821 adalar arasında kalan alanda plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10176 ada 38-39 parsellerde plan değişikliği
20.11.2017 ile 19.12.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
20.11.2017 ile 19.12.2017 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10/b ve 10/c parsellerde ihdasın yapılmaması ile ilgili Meclis kararı  
3 Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d01c3c pafta 3398 ada 1 parselde plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b25d1c-1d pafta 6356 ada 1 parsel ile 6362 ada 6 parsellerde plan değişikliği  
5 1/1000 ölçekli Aksungur Köy Uygulama İmar Planı kapsamında kadastro yenilemesine göre imar hatlarının düzeltilmesi plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Ahmetbey Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kadastro yenilemesine göre imar hatlarının düzeltilmesi plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Demirtaş (Yeşilşehir) Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a22c4c pafta 297 ada 7 parselde plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d07b1d pafta 2155 ada 12-13-61 parsellerde plan değişikliği
9 1/1000 ölçekli Alaşar Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4436 ada 27-32-33 parseller, 4477 ada 1 parsel ile 4478 ada 12-13 parseller Uygulama İmar Planı
30.10.2017 ile 28.11.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
30.10.2017 ile 28.11.2017 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Armutköy Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a-21c-1b-1c pafta 4382 ve 4363 adalar 1 ve 6 parsellerde hazırlanan plan değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Nilüferköy Mahallesi Nilüfer Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b-24b-2d pafta 10279 ada 6,7,8,9,13 parsellerde hazırlanan plan değişikliği  
3 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d-07a-4a/4b paftalar 5010 ada 23 parselde hazırlanan plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Çekirge Lami Camii Civarı ve Selvili Cadde Güneyi İmar Planı kapsamında kalan H22d-1d-3c pafta 4186 ada 4 parselde hazırlanan plan değişikliği  
5 1/1000 ölçekli Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d-02d-3b pafta 170 ada 1 parsel, 169 ada 19,20,21,22,23,24,35,36,37,38 parseller 172 ada 1 parsellerde hazırlanan plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c-05b-1d-4b paftalar 6147 /6146 adalar 1 parsel batısı alan ve 6199 ada 10 parselde hazırlanan plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Alaşar Mahallesi Yalova Yolu 2. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a-22a-4d pafta 5581 ada 2,3 ve 5 parsellere ait plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği
9 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d-02c-1b pafta 2986 ada 13,14,15,16,17,18,19,20,21,23, 25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37 parseller ve 3003,3826,3827,3828 adalar ve yakın çevresinde hazırlanan plan değişikliği
10 1/1000 ölçekli Çekirge Caddesi Kuzeyi İmar Planı kapsamında kalan H22d-01c-4a-4d pafta 3877 ada 1,2,4,5 parseller 3876 ada 1,2,3,9 parseller ve 3875,3941,3945,3861,3862,3863, 3878,3882,3939,3940 adalarda hazırlanan plan değişikliği
11 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyon plan kapsamında hazırlanan plan notu değişikliği
12 1/1000 ölçekli Alaşar Mahallesi H22A22A1D-H22A22A4A Pafta 4457 ada 5-9-10-11-13-14-15-16-25 Parsellere Ait İlave Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında 4457 ada 32 parselde hazırlanan plan değişikliği
25.09.2017 ile 24.10.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
25.09.2017 ile 24.10.2017 tarihleri arasında tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
BKVKBK Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Şehreküstü Mahallesi Koruma Amaçlı İmar Planı 6009 ada 7 ve 8 parsellerde plan değişikliği  
05.09.2017 ile 04.10.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
05.09.2017 ile 04.10.2017 tarihleri arasında tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Alaşar Mahallesi 4491 Ada 5 Nolu Parsele Ait Uygulama İmar Planı  
2 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında 6153 ada 8-15-16-17-18-19-20-21-37 parseller ile 6399 ada 6 parselde hazırlanan plan değişikliği  
3 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında 6351 ada 10 parselde plan değişikliği  
4

Ovaakça Köyü, H22a17d2a-2-b Pafta 6537 ada 7-8-1467 parseller, 6538 ada 16 parsel, 6539 ada 5 parsel, 6540 ada 1 parsellere ait Uygulama İmar Planı Karayolları kamulaştırma sınırı plan değişikliği

 
5 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı Karayolları kamulaştırma sınırı plan değişikliği  
6 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA1 Uygulama İmar Planı kapsamında 6829 ada 1 parselde plan değişikliği  
7 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında 3340 ada 7 parselde trafo alanı düzenlenmesi plan değişikliği  
8 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kamuya terkli alanlarda 4 adet trafo alanı düzenlemesi plan değişikliği  
9 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında 488 ada 2-22 parseller, 438 ada 18 parsel ile 506 ada 13-14 parsellerde plan değişikliği  
10 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında 881 ada 1 parselde plan değişikliği  
11 1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi 6343 ada Uygulama İmar Planı  
12 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında 3545 ada 8-9-10-11-12-13-14 parseller ile 3546 ada 1-9 parsellerde plan değişikliği  

 

17.07.2017 ile 15.08.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
17.07.2017 ile 15.08.2017 tarihleri arasında tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaşt. Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan H22d02c1c pafta 7129 ada 5 parsel ile 3951-3959-134-135-6420-6418 adalar muhtelif parsellerde plan değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında yol ve kavşak ile ilgili plan değişikliği  
3 1/1000 ölçekli Gölyeri Mevkii Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında yol ve kavşak ile ilgili plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Gelişme Alanı Uygulama İmar Planı  
5 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği  
6 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan Sanayi Sokağın genişletilmesi plan değişikliği  
7 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H21b25c4d pafta 10518 ada 10 parselde plan değişikliği  
8 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu değişikliği  
9 1/1000 ölçekli Nilüferköy İlve Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b24b3a pafta 7612 ada 8 parselde plan değişikliği  
10 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal- Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında H22d01d1d pafta 611 ada 27-28-29 parsellerde plan değişikliği  
11 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a22c2c pafta 10552 ada 1 parselde plan değişkliği  
12 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında H22a17d3a pafta 7828 ada güneyindeki park alanı içinde trafo alanı plan değişikliği  
13 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a22c2b pafta 7693 ada 12-17 parsellerde plan değişikliği  
14 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal- Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında H21c05b3d pafta 876 ada 4-5-6 parsellerde plan değişikliği  
15 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d07a1b pafta 3567 ada muhtelif parsellerde plan değişikliği  
16 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d07a3b pafta 4309 adada plan değişikliği  

 

03.07.2017 ile 01.08.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
03.07.2017 ile 01.08.2017 tarihleri arasında tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra Plan Adı  OBM 
Kararı
 BBBM   
Kararı   
BKVKBK
Kararı
Plan Değişikliği Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Selimiye Mahallesi Altıparmak Caddesi İmar Planı Revizyonu kapsamında 5903 ada 12-18-19-20-21-22-23 parseller ile 5904 ada 5 parselde plan değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında 5818 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 parsellerde plan değişikliği   

 

22.06.2017 ile 21.07.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
22.06.2017 ile 21.07.2017 tarihleri arasında tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra
Plan Adı
 
OBM 
Kararı
 
BBBM   
Kararı   
  
Plan Değişikliği
 

Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcak Su Koruma Alanları ile Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma-Geliştirme İmar Planı kapsamında kalan 4157 ada 13-20-21-22-23-24-25-26 parsellerde plan değişikliği  

 

14.06.2017 ile 13.07.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
14.06.2017 ile 13.07.2017 tarihleri arasında tarihleri arasında 
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra
Plan Adı
 
OBM 
Kararı
 
BBBM   
Kararı   

Plan Değişikliği
Plan Değişikliği
Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaşt. Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d02d3d pafta 387 ada 11-12-15-16 parsellerde plan değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 4506 ada 144-146-147-159 ve 160 parsellerde plan değişikliği  
3 1/1000 ölçekli Elmasbahçeler Gökdere İmar Planı kapsamında kalan H22d07a2c pafta 2200 adada plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 205 ada 8 parsel ve batısında plan değişikliği  
5 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 6400 ada 379-380-381 parsellerde plan notu değişikliği     
6 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d01a1b pafta 10557 ada 1-2 parsellerde plan değişikliği  

 

02.06.2017 ile 03.07.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
02.06.2017 ile 03.07.2017 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra

Plan Adı
 
OBM 
Kararı
 
BBBM   
Kararı   
  
Rapor

BKVKBK

Plan Değişikliği
1 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a22b4c pafta 901 ve 902 adalar muhtelif parsellerde plan değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Emek Geçit İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H21b25d1c-1d paftalar 6362 ada 15-16-17-18-19 ile 6368 ada 1-2-3-4-5-6-18-19  parsellere ait plan notu ilavesi

 
3 1/1000 ölçekli Yeni Merkez Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d07a2c pafta 2387 ada 16 parselde plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan 402 ada 18 parselde plan değişikliği  
5 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d07a4b pafta 5566 ada 2-3-4-5-6 parsellerde plan değişikliği     

6 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm  Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan H22d02c1a pafta 7009 ada 2 parselde plan değişikliği  
25.05.2017 ile 23.06.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
25.05.2017 ile 23.06.2017 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra

Plan Adı
 
OBM
Kararı
 
BBBM  
Kararı   
 
Rapor

Plan Değişikliği
1 1/1000 ölçekli Emek Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 130 ada 7 parsel ile 305-307-730 parsellerde plan değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3198 ada 91-92-93-94-….116 parseller ile 672-764-782-788-791 parsellerde plan değişikliği
 
10.04.2017 ile 10.05.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
10.04.2017 ile 10.05.2017 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra
   
Plan Adı
 
OBM
Kararı
 
BBBM  
Kararı   
 
Rapor

Plan Değişikliği
1 1/1000 ölçekli Ahmetbey Mahallesi H21b25b2d Pafta 10021 Ada 115 Parsele Ait Uygulama İmar Planı  
2 1/1000 ölçekli Yalakçayır G.Ö.B. 2985 sayılı Toplu Konut İmar Planı kapsamında kalan H21C05A2A pafta 6076 Ada 2 ve 4 parsellerde plan değişikliği    
3 1/1000 ölçekli Çağlayan Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22A21A2B pafta 10459 ada 1 parsel ile 10463 ada 1 parsellerde plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaş. Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22D02D3B pafta 411 ada 2 ve 3 parsellerde plan değişikliği  
5 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaş. Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22D02C1C pafta 7141 ada 1 parselde plan değişikliği  
6

1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet-İstiklal-Soğukkuyu- Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21C05B3D pafta 895 ada 1-2-3-4 parsellerde plan değişikliği

   
7

1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22D02A4B pafta 2375 ada 49 parselde plan değişikliği

      
8

1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği

 

 

21.03.2017 ile 21.04.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
21.03.2017 ile 21.04.2017  tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra
   
Plan Adı
 
OBM
Kararı
 
BBBM  
Kararı   
 
Rapor

Plan Değişikliği
1 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı  kapsamında kalan H22a22a1a pafta 7811 ada 3 parselde plan değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Demirtaş (Yeşilşehir) Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 298 ada 4 parselde plan değişikliği  
3 1/1000 ölçekli Armutköy Mahallesi İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a21c1c pafta 4374 ada 4 parselde plan değişikliği  
4 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 30 m ve üzeri yola cepheli parsellerde geçiş dönemi yapısı yapılmaması ile ilgili plan notu değişikliği  
5 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 30 m ve üzeri yola cepheli parsellerde geçiş dönemi yapısı yapılmaması ile ilgili plan notu değişikliği  
6

1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaş. Projesi Yeşilova Başaran Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 30 m ve üzeri yola cepheli parsellerde geçiş dönemi yapısı yapılmaması ile ilgili plan notu değişikliği

   
7

1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaş. Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 30 m ve üzeri yola cepheli parsellerde geçiş dönemi yapısı yapılmaması ile ilgili plan notu değişikliği

      
8

1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaş. Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 30 m ve üzeri yola cepheli parsellerde geçiş dönemi yapısı yapılmaması ile ilgili plan notu değişikliği

 
9

1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaş. Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2.Revizyonu kapsamında kalan 30 m ve üzeri yola cepheli parsellerde geçiş dönemi yapısı yapılmaması ile ilgili plan notu değişikliği

 
10

1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaş. Projesi Küçükbalıklı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 30 m ve üzeri yola cepheli parsellerde geçiş dönemi yapısı yapılmaması ile ilgili plan notu değişikliği

11

1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaş. Projesi Bahar Koğukçınar Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 30 m ve üzeri yola cepheli parsellerde geçiş dönemi yapısı yapılmaması ile ilgili plan notu değişikliği

12

1/1000 ölçekli Hürriyet Adalet-İstiklal-Soğukkuyu- Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 30 m ve üzeri yola cepheli parsellerde geçiş dönemi yapısı yapılmaması ile ilgili plan notu değişikliği

13

1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler uygulama İmar Planı kapsamında 40 m’lik yolda kavşak ile ilgili plan değişikliği

14

1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H21b25c4c pafta 7916 ada 1 parselde plan değişikliği

15 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaşlaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d07a1b pafta 3545 ada 8-9-10-11-12-13-14 parseller ile 3546 ada 1-9 parsellerde plan değişikliği
16 1/1000 ölçekli Dürdane Mahallesi Karşıyaka Mevkii 10048 ada 1-3-4 Parsellere Ait Revizyon+İlave Uygulama İmar Planı
17 1/1000 ölçekli Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a22d3d pafta 10390 ada 1 parsel güneyi trafo alanı ile ilgili plan değişikliği
18 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a22d3d pafta 5953 ada 1 parsel ile 2311 ada 280-281 parsellerde plan değişikliği
19 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d02a2d pafta 2341 ada 111-112 parsellerde plan değişikliği
20 1/1000 ölçekli Soğanlı Bulvarı Kuzeyi Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı plan onama sınırı değişikliği
21 1/1000 ölçekli Soğanlı Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı plan onama sınırı değişikliği  
22 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı

 

28.02.2017 ile 28.03.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
28.02.2017  ile 28.03.2017 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.


Sıra
   
Plan Adı
 
OBM
Kararı
 
BBBM  
Kararı   
 
Rapor

Plan Değişikliği
1 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22D02A2A pafta 7548 ada 2-3-4-5-6 parsellerdeki plan değişikliği.  
2 1/1000 ölçekli Doğanevler Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında plan notu iptal değişikliği.  
3 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22A21D3A pafta 8871 ada 1 parsel kuzeyindeki plan değişikliği.  
4 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı Kapsamında kalan H21C05B1C – 4B pafta 7540 - 7541- 7542- 7543- 7544- 7545- 7546 adalardaki plan değişikliği.  
5 1/1000 ölçekli Kentsel  Dönüşüm Sağlıklaştırma  Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22D02C4B paftadaki plan değişikliği.  
6

1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası  Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22D01C – 4C pafta 4596 ada 15 – 16 parsellerdeki plan değişikliği.

   
7

1/1000 ölçekli Küçükbalıklı Mahallesi H22D02C – 4A pafta 3134 ada 40 sayılı parsele ilişkin Uygulama İmar Planı değişikliği .

      
8

1/1000 ölçekli Geçit Mahallesi İhtisaslaşmış Küçük Sanayi Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21B24C – 2A pafta 6329 ada 6 parseldeki plan değişikliği.

 
9

1/1000 ölçekli Emek Uygulama İmar Planı Adnan Menderes Mahallesi  H21B25D – 3A pafta 254 ada 51 parseldeki plan değişikliği.

 
31.01.2017 ile 01.03.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
31.01.2017 ile 01.03.2017 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra     Plan Adı  
OBM
Kararı
 
 BBBM  
Kararı   
  Rapor Plan Değişikliği
1 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı  kapsamında kalan H21c05b3a pafta 875 ada 208-210 parsellerde plan değişikliği
2 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi H22d02d1a Pafta 3338 ada 3 Parsele Ait Uygulama İmar Planı değişikliği
3 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Yalova Yolu Güzergahı Uygulama İmar Planı kapsamın da kalan H22d02d3d pafta 437 ada 7-8-9-10 parseller ile 438 ada 7-8 parsellerde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Mehmet Akif 1619 ada 115 Parsel Uygulama İmar Planı Revizyonu değişikliği
5 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Batısı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b25c4b pafta 7237-7239 adalarda plan değişikliği
6

1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d01d4c pafta 4561 ada 29 parselde plan değişikliği Öncesi                                     Sonrası
       
7 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d02c4b pafta 2990 ada 29-30-33 parsellerde plan değişikliği
         
8 1/1000 ölçekli Geçit-Emek-Hamitler Arasındaki Bölgenin İmar Planı kapsamında kalan H21b25c1a pafta 6286 ada 1 parselde plan değişikliği

 

20.12.2016 ile 18.01.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
20.12.2016 ile 18.01.2017 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra     Plan Adı
OBM
Kararı

BBBM  
Kararı   

Plan Değişikliği

Plan Değişikliği  Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaşt. Projesi Veysel Karani 2. Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d02c1b pafta 7015 ada 1-3-4 parsellerde  plan değişikliği
2 1/1000 ölç. Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c05b3c pafta 609 ada 1-2 parseller, 683 ada 4-6 parseller ile 684 ada 1 parselde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı-Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c05b1d pafta 6172 ada 7 parselde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a22c2b pafta 123 ada 6 parselde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uyg. İmar Planı ile Yalova Yolu 1. Bölge Uygulama İmar Planları kapsamında kalan H22d02a4b pafta 2375 ada 48 parselde plan değişikliği
6

1/1000 ölçekli 4460 Ada 1,6,77,76,75,74 ve 105 Numaralı Parsellere Ait İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a22a1c pafta 4460 ada 1-6-7 parsellerde plan değişikliği

 
7 Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi kararı

         

 

14.12.2016 ile 12.01.2017 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
14.12.2016 ile 12.01.2017 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.

Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra     Plan Adı  OBM
Kararı
 BBBM  
Kararı   
  Rapor BKVKBK Plan Değişikliği
1

1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22D07A4C pafta, 5396 ada 6 nolu parsel ile ilgili plan değ.

  


 

28.11.2016 ile 27.12.2016 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
28.11.2016 ile 27.12.2016 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra     Plan Adı
 OBM
Kararı
 
  BBBM  
  Kararı   
  Rapor BKVKBK Plan Değişikliği
1 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Alanları Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma-Geliştirme İmar Planı kapsamında Estetik Kurul ile ilgili plan notu ilavesi
2 1/1000 ölçekli Reyhan-Kayhan-Hanlar Bölgesi Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Estetik Kurul ile ilgili plan notu ilavesi
3 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Estetik Kurul ile ilgili plan notu ilavesi
4 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planı kapsamında Estetik Kurul ile ilgili plan notu ilavesi
5 1/1000 ölçekli Çekirge Sıcaksu Alanları Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma-Geliştirme İmar Planı kapsamında H22d01d3c pafta 4151 ada 21 parselde plan değişikliği
6 1/1000 ölçekli Bursa Merkez Samanpazarı Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d07a3b pafta 3993 ada 12-13 parsellerde plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 4752 ada 34-49 parsellerde trafo alanı ile ilgili plan değişikliği
         
22.11.2016 ile 21.12.2016 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
22.11.2016 ile 21.12.2016 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra     Plan Adı  OBM
Kararı
  BBBM
Kararı
  Rapor Plan Değişikliği
1 1/1000 ölçekli Santral Garaj Hacı İlyas Mah. İmar Planı kapsamında kalan H22d07a2a pafta 3667 ada 24-25-26 parsellerde  plan değişikliği
2 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c05a2c – H21c05b1d paftalar 6126 ada 37 parselde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Yalova Yolu Panayır Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a22d3d pafta 10389 ada 1 parsel ile 10390 ada 1 parsellerde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b25c3b-3c paftalar 4932-4933-4934-4908 adalarda plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d01a2a pafta 5110 ada 2 parselde plan değişikliği

  

6 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Kocakoru Mevkii Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H21b25c4d pafta 10525 ada 1 parselde plan değişikliği
7 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a22c2c pafta 10552 ada 1 parselde plan değişikliği
8 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Arası Revizyon İmar Planı kapsamında kalan H22d01d4b pafta 4547 ada 1-2 parsellerde plan değişikliği
9 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlık Çevresi Uygulama İmar Planı Revziyonu kapsamında kalan H21b25c3c pafta 4889 ada 1-2 parseller ile 4952 ada 1-2-3 parsellerde plan değişikliği
10 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c05b2c-3b paftalar 6400 ada 254-255-256-257-258-259-260 sayılı parsellerde plan değişikliği
11 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a22b3d pafta 571 ada 5 parselde plan değişikliği
12 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı 2. Revziyonu kapsamında kalan H22d02c1a pafta 7005 ada 1 parselde plan değişikliği
13 1/1000 ölçekli Ovaakça Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 7820 ada 18 parsel ile 7821 ada 1-3 parsellerde plan değişikliği
14 Osmangazi Belediyesi Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Bölgesi kararı
26.10.2016 ile 24.11.2016 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
26.10.2016 ile 24.11.2016  tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra     Plan Adı  OBM
Kararı
  BBBM
 Kararı
  Rapor Plan Değişikliği
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d07a4c pafta, 5398 ada, 3 parselde  plan değişikliği
2 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d07a4c pafta, 5936 ada, 11 parselde  plan değişikliği

 

25.10.2016 ile 23.11.2016 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
25.10.2016 ile 23.11.2016  tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra   Plan Adı    OBM    
Kararı
  BBBM  
Kararı
  Rapor                  Plan                     Değişikliği
1 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan H22d06b2c pafta 4807 ada 2-3-4-5 ve 9 parsellerde  plan değişikliği 1                   2    

 

21.10.2016 ile 21.11.2016 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
21.10.2016 ile 21.11.2016  tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

Sıra     Plan Adı  OBM
Kararı
  BBBM
Kararı
Plan Değişikliği Plan Değişikliği Açıklama Raporu
1 1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm Sağlıklaştırma Projesi Gökdere Eski Gemlik Yolu Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d02c1c pafta 2990 ada 1 ve 5 parsellerde plan değişikliği  
2 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d01a1c-2d paftalar 7537 ada 1 ve 2 parsel,7538 ada 1 parsel ile 7539 ada 1 ve 2 parsellerde plan değişikliği
3 1/1000 ölçekli Santral Garaj Hacıilyas İmar Planı kapsamında kalan H22d07a2d pafta 2632 ada 7 parselde plan değişikliği
4 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Hamitler Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c05b4b pafta 938 ada 20 parselde plan değişikliği
5 1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal-Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21c05b3a pafta 895 ada 1 ve 2 parseller ile 898 ada 9 parselde plan değişikliği


22.08.2016 ile 27.09.2016 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
22.08.2016 ile 27.09.2016  tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

1

1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı  kapsamında kalan H22d02d4b pafta 1738 ada 29-30 parsellerde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 08.06.2016 gün ve 553 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,  Byş.  Bel. Mec.’nin 21.07.2016 gün ve 1525 sayılı kararı  ve UİP-7222,10  sayı ile onaylanmıştır.

2

1/1000 ölçekli Kentsel Dönüşüm ve Sağlıklaştırma Projesi Veysel Karani Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d02c1d paftalar 10388 ada 1 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 08.06.2016 gün ve 555 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,  Byş.  Bel. Mec.’nin 21.07.2016 gün ve 1525 sayılı kararı  ve UİP-2062,16  sayı ile onaylanmıştır.

3

1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d01d3c pafta 4205 ada 56 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 08.06.2016 gün ve 556 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,  Byş.  Bel. Mec.’nin 21.07.2016 gün ve 1525 sayılı kararı  ve  UİP-654,17  sayı ile onaylanmıştır.

4

1/1000 ölçekli Nilüfer Köyü İlave Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H21b24b3a pafta 7620 ada 2-3 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 08.06.2016 gün ve 557 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,  Byş.  Bel. Mec.’nin 21.07.2016 gün ve 1525 sayılı kararı  ve  UİP-617,10  sayı ile onaylanmıştır.

5

1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal- Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d01d1c pafta 1193 ada 34 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 08.06.2016 gün ve 559 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,  Byş.  Bel. Mec.’nin 21.07.2016 gün ve 1525 sayılı kararı  ve UİP-642,13  sayı ile onaylanmıştır.

6

1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı plan notu değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 08.06.2016 gün ve 561 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,  Byş.  Bel. Mec.’nin 21.07.2016 gün ve 1525 sayılı kararı  ve  UİP-1995,20  sayı ile onaylanmıştır.

7

1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22a21d3a-3d paftalar 7420 ada 5-6-7-8 parseller, 7421 ada 9 parsel ile 7422 ada 2 ve 3 parsellerde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 08.06.2016 gün ve 565 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,  Byş.  Bel. Mec.’nin 21.07.2016 gün ve 1525 sayılı kararı  ve UİP-644,15  sayı ile onaylanmıştır.

 

01.08.2016 ile 31.08.2016 tarihleri arasındaki İmar Plan Değişikliği

İ  L  A  N

OSMANGAZİ  BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda belirtilen imar planı değişiklikleri,
Büyükşehir Belediye Meclisi’nce kabul edilmiş olup,
01.08.2016 ile 31.08.2016 tarihleri arasında
Osmangazi Belediyesi giriş katında halkı bilgilendirmek üzere ilan edilmektedir.


Bu ilan, Basın İlan Kurumu’nun web sayfasının Resmi İlanlar bölümüne elektronik ortamda iletilmiştir.

 

1

1/1000 ölçekli Demirtaş  Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan H22a23d1a pafta 712 ada 17 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 06.04.2016 gün ve 404 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,  Byş.  Bel. Mec.’nin 23.06.2016 gün ve 1294 sayılı kararı  ve  UİP-623,23  sayı ile onaylanmıştır.

2

1/1000 ölçekli Hürriyet-Adalet-İstiklal- Soğukkuyu-Karaman Mahalleleri Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22d01d1b pafta 1190 ada 212 parselde plan değişikliği

Osm. Bel. Mec.’nin 04.05.2016 gün ve 474 sayılı kararı ile kabul edilmiş olup,  Byş.  Bel. Mec.’nin 23.06.2016 gün ve 1294 sayılı kararı  ve  UİP-642,22  sayı ile onaylanmıştır.

3

1/1000 ölçekli Soğanlı-Alemdar Mahalleleri Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan H22