test
x

İMAR İŞLEMLERİ

ÇATI / ISI / SU / YALITIM VİZESİ

İFRAZ/İHDAS/TEVHİD/YOLA TERK

18. MADDE ŞERHİNİN KALDIRILMASI

BASİT TAMİR TADİL YAZISI

ASANSÖR TESCİL BELGESİ

ELEKTRİK İLETİŞİM VİZESİ

GEÇİCİ İNŞAAT İZNİ TALEBİ

HUS BELGESİ ONAYI

İMAR DURUMUNU BELİRTİR YAZI

İŞ YERİ TESLİM TUTANAĞI

İŞ BİTİRME BELGESİ

VAZİYET PLANI VE BAĞIMSIZ BÖLÜM

23. MADDE (KALDIRIM/KANAL HARCI)

KAT VİZESİ

RÖPERLİ KROKİ

REVİZYON KROKİSİ

ÖZEL İDARE KAYDI

KISMİ KULLANMA İZİN BELGESİ

MİMARİ PROJE SURETİ

MEKANİK TESİSAT VİZESİ

KOTLU KROKİ

ÖN OLUR

B.K.T.V.K.K. HAVALE İÇİN PROJE

1- DİLEKÇE (Dilekçe Örneği)
2-MİMARİ PROJE
3-ÇAP
4-APLİKASYON KROKİSİ
5-TAPU ÖRNEĞİ
6-KOTLU KROKİ
7-İMAR DURUMU

İMAR DURUMU SURETİ

1- DİLEKÇE (Dilekçe Örneği)
2-TAPU FOTOKOPİSİ (VARSA)
3-ÇAP
4-HARÇ

İMAR DURUMU

1- DİLEKÇE (Dilekçe Örneği)
2-TAPU FOTOKOPİSİ
3-ÇAP FOTOKOPİSİ
4-MAHKEME YAZISI (MAHKEME TARAFINDAN İSTENDİ İSE)
5-HARÇ

İMAR PLANINA İTİRAZ

1- DİLEKÇE (Dilekçe Örneği)
2-TAPU FOTOKOPİSİ
3-VEKALETNAME (BAŞKASI ADINA İSE)
4-PLAN DEĞİŞİKLİĞİ ÜCRETİ
5-HARÇ

KAT İRTİFAKI TASDİKİ

1- DİLEKÇE (Dilekçe Örneği)
2-YAPI RUHSAT ONAY SURETİ
3-1 Adet Ozalit (Mahal Listesi Uygun Formatta İşlenmiş)(Örnek)
4-Kat İrtifakı Listesi(Dilekçe)(Dilekçe Örneği)

PARSELASYON PLAN TADİLATI

1- DİLEKÇE (Dilekçe Örneği)
2- ÇAP
3- TAPU FOTOKOPİSİ

TADİLAT RUHSATI

1- DİLEKÇE (Dilekçe Örneği)
2-TAPU
3-İMAR DURUMU (VARSA)
4-VEKALET(BAŞKASININ ADINA İSE)
5-MİMARİ PROJE VEYA BETONARME PROJE(3 ADET)
6-RUHSAT ASLI
7-HARÇ

TEMEL BODRUM VE SU BASMAN VİZESİ

1- DİLEKÇE (Dilekçe Örneği)
2- HUS (HARİTA SORUMLULUĞU UYGULAMA) BELGESİ
3- RUHSAT ASLI
4- MİMARİ PROJE

TOPRAK VE ZEMİN APLİKASYON VİZESİ

YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ

YAPI RUHSATI YENİLEME

YAPI RUHSATI İÇİN GEREKLİ BELGELER

YAPININ FENNİ YÖNDEN MUAYENE İSTEĞİ

1- DİLEKÇE(Dilekçe Örneği)
2-TAPU FOTOKOPİSİ
3-BİNA PROJESİ (RUHSATLI İSE)

YAPI RUHSATI

OTOPARK VE ALAN HESABI(örnek tablolar)

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :