test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

Veysel Karani Mahallesi, 2990 ada 1 sayılı parseli kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 24.01.2023 gün ve 225 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 01.02.2023-01.03.2023 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.

Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

*Encümen Kararı
*Düzenleme Haritası
*Dağıtım Cetvelleri
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :