test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

Dereçavuş Mahallesi 4990 ada 1, 2, 3 4991 ada 171, 172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 235, 239, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 262, 283, 284, 341, 342 parsel,  Hamitler Mahallesi 6392 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 100 parsel, Yunuseli Mahallesi 6551 ada 1, 3, 7, 13, 15, 17 parselleri kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 07.09.2021 gün ve 1778 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 17.09.2021-18.10.2021 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.
    Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

*Özet Cetveli
* Düzenleme Haritası
*  18. Madde Uygulaması Yapılan İlan Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
Altınova Mahallesi, 3198 ada 84 sayılı parselde  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden düzenleme Belediye Encümeni’nin 21.09.2021 gün ve 1917 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 01.10.2021-01.11.2021 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.
   Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

* Encümen Kararı

* Dağıtım Cetveli

* Düzenleme Haritası
Hüdavendigar Mahallesi, 4532 ada, 6-7-8-9, 4602 ada, 1-2-3-5, 4609 ada , 1-2-3-4, 4610 ada, 1-2-3-4-5, 4611 ada, 1-2-3 sayılı parsellerde  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden düzenleme Belediye Encümeni’nin 23.09.2021 gün ve1927 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 04.10.2021-04.11.2021 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.
   Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

* Encümen Kararı

*Dağıtım Cetveli

* Düzenleme Haritası
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :