test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

Dereçavuş Mahallesi 4990 ada 1, 2, 3 4991 ada 171, 172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 187,188, 189, 190, 191, 192, 193, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 235, 239, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 262, 283, 284, 341, 342 parseller, Hamitler Mahallesi 6392 ada 9, 10,11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 100 parseller, Yunuseli Mahallesi 6551 ada 1, 3, 7, 13, 15, 17 parsel sayılı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılan düzenleme, Belediye Encümeni’nin 13.09.2022 gün ve 2231 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 22.09.2022 tarihinden itibaren 1 ay süre ile askı ilanına çıkarılacaktır.

Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

*Encümen Kararı
*Düzenleme Haritası
*İmar Sıralı Dağıtım Cetveli
*Kadastro Sıralı Dağıtım Cetveli
Panayır Mahallesi 2311 ada 12, 293, 294 ve 295 sayılı parsel sayılı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılan düzenleme, Belediye Encümeni’nin 13.09.2022 gün ve 2232 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 22.09.2022 tarihinden itibaren bir ay süre ile  askı ilanına çıkarılacaktır.

Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

*Encümen Kararı
*Düzenleme Haritası
*Dağıtım Cetvelleri

Gündoğdu mahallesi 10169 ada 49 ve 658 sayılı parselleri kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümen'nin 29.09.2022 tarih 2372 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 06.10.2022 - 06.11.2022 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.

Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

*Askı Dosyası

 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :