test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

        Çağlayan Mahallesi 10440 ada 2 ve 3 parsel sayılı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılan düzenleme, Osmangazi Belediyesi Encümeni’nin 18.07.2023 gün - 1824 sayılı kararı, Bursa Büyükşehir Belediye Encümeni’nin 09.08.2023 gün – 2023/2841 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme 29.08.2023 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Osmangazi Belediyesi askı ilan panosu ve belediyemiz internet sitesinde www.osmangazi.bel.tr) askı ilanına çıkarılacaktır.
Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.
 
 
        Ahmetbeyköy Mahallesi'nde 10025 ada 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 11- 12- 13- 14- 15- 16- 17- 18- 19- 20- 21- 22- 25- 26- 27- 28- 29- 30- 31- 32- 33 parsel sayılı taşınmazlarda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18’nci maddesine göre yapılan düzenleme, Belediye Encümeni’nin 23.05.2023  gün - 1264 sayılı kararı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 09.08.2023 gün – 2023/2839 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme 04.09.2023 tarihinden itibaren bir ay süre ile Osmangazi Belediyesi askı ilan panosunda askı ilanına çıkarılacaktır.
Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

 
 
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :