test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

Akpınar Mahallesi 6196 ada 38 parsel no’lu taşınmaz ile Bağlarbaşı Mahallesi 49 parselin batısında kalan alanda imar planı değişikliğine konu sınırlarda 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. Maddesine göre yapılan düzenleme, Belediye Encümeni’nin 23.01.2024 tarih 173 sayılı kararıyla onaylanmış, parselasyon işlemi 5216 sayılı kanunun 7/b maddesine göre Bursa Büyükşehir Belediyesi Encümeni’nin 21.02.2024 tarih 2024/691 sayılı kararıyla onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 08.03.2024 tarihinden itibaren 1 ay süre ile Osmangazi Belediyesi askı ilan panosu ve belediyemiz internet sitesinde www.osmangazi.bel.tr) askı ilanına çıkarılmıştır.

Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.
 
Ovaakça Eğitim mahallesi 10584 ada 1-2, 10585 ada 1, 10586 ada 1-2-3, 10587 ada 1, 10588 ada 1-2-3-4, 10589 ada 1-2, 10590 ada 3-4-5-6-7-8, 10591 ada 1-2, 10592 ada 1-2, 10593 ada 1-2-3-4, 10594 ada 1-2-3, 10595 ada 1-2-3, 10596 ada 1-2-3-4, 10597 ada 1-2-3-4, 10598 ada 1, 10599 ada 1 ve 10600 ada 1 parselleri kapsayan düzenleme sınırında 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 18. maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni'nin 29.02.2024 tarih ve 545 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenlene harita ve hesap cetvelleri 13.03.2024 – 14.04.2024 tarihleri arasında 1 ay süre ile Osmangazi Belediyesi askı ilan panosu ve belediyemiz internet sitesinde askı ilanına çıkarılmıştır.

Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

 Panayır Mahallesi, 2339 ada 17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30-31-32-33-34-35-36-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-54-55-56-57-58-59-60-61-62-63 parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 05.03.2024 tarih ve  577  sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri  13.03.2024-13.04.2024 tarihleri arasında belediyemiz askı ilan panosunda 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.

Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

 Panayır Mahallesi, 2336 ada 5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-17-18-91-92-93-94-95 sayılı parseller, 2338 ada 1 parsel, 2339 ada 1-2-3-4-5-6-7-8-9-65-66-67-68-69-70-71-72 sayılı parseller, Demirtaş 7732 ada 1-31-33-34-35, 7734 ada 1 parsel sayılı parsellerde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 05.03.2024 tarih ve  575 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 13.03.2024-13.04.2024 tarihleri arasında belediyemiz askı ilan panosunda 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.

Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :