test
x

Bursa Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Uygulama Talimatnamesi Hakkında Duyuru

  Yazı Boyutu - 14 +
2017 YILI
BURSA TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYET UYGULAMA TALİMATI
GENEL ŞARTLAR
1-Turizm Amaçlı Sportif Faaliyetler için Valiliğimizden belge alan, işletmeler, söz konusu belgeyi başkalarına devredemeyecek ve kiraya veremeyeceklerdir.
2-Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgesi verilen ve yıl içerisinde kurul tarafından yapılan denetimler sonucunda tespit edilen eksiklikler neticesinde Kurul gündemine alınarak değerlendirilecektir. İzinsiz olarak turizm amaçlı sportif faaliyette bulunanlar, bulundukları yerlerin en büyük mülki amirleri tarafından faaliyetten men edilerek, ilgililer hakkında 30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32’nci maddesi hükmü uyarınca ve ayrıca söz konusu sportif faaliyet alanlarında gerekli olan kanun ve yönetmeliğe göre işlem yapılacaktır.
3-Turizm amaçlı sportif faaliyet izin belgesi ve "Deniz Turizmi Aracı İşletme Belgesi" bir takvim yılını içermektedir.
4-Su Üstü Sportif Faaliyet parkur alanı ilan edilmiş olan yerlerde güvenlik amacıyla halk plajlarında ve konaklama tesisi önündeki plajlarda yüzme alanları şamandıralarla belirlenerek; belirlenen alanda zıpkınla balık avlanması yapılmayacak, hiçbir deniz aracı ile bu işaretli alana girilemeyecektir.
5- İşletmeciler; çevre kirliliğine neden olmayacak bir biçimde faaliyet gösterecek, bu amaçla gerekli tedbirleri alacak, ayrıca doğal hayatı koruma, konusunda ülkemizin taraf olduğu antlaşmalara ve yürürlükteki mevzuata uygun hareket edeceklerdir. Ayrıca çevreye ve doğaya zarar verici faaliyetlerde bulunulamaz.
6-Sportif faaliyetlerde görevli personelin kılık kıyafeti temiz ve düzenli olmak kaydıyla, PVC kaplı Adı-Soyadı, TC. Kimlik Numarası, görevi ve bağlı bulunduğu Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet İşletmesinin adı yazılı halde bulunan tanıtım kartı yanında bulundurulacaktır. 1774 Sayılı Kanun kapsamında, çalışanların kimliklerini Kolluk Kuvvetlerine vermeleri mecburidir. Çalışan personele ve üçüncü şahsa ait kaza sigortası ve mali mesuliyet sigortası yıl sonunu kapsayacak şekilde yaptırılacaktır. Faaliyet ücretleri açık ve görünür şekilde belirtilecektir.
7-Faaliyet ücretleri açık ve görünür şekilde belirtilecektir. İlgili yasa ve yönetmelikler çerçevesinde yapılan her faaliyet için fiş kesilip faturalandırılacaktır. Bu bağlamda yazar kasa kullanımı zorunludur.
8-Münferit olarak halk plajlarında yapılan Su Üstü Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet yapacak olan işletmelerin ilgili belediyesinden gerekli izinleri alınmış "Kıyı Kanununun Uygulamasına Dair Yönetmeliğin "18. Maddesi kapsamında sahil şeridinde en az 10 metrekare alana sahip irtibat bürolarının bulunması zorunludur.
9-Turizm sezonunda faaliyet denetimlerinin sağlıklı ve verimli bir biçimde yürütülebilmesi için, turizm amaçlı sportif faaliyet başvuruları, her yıl 01-31 Mart tarihleri arasında alınacaktır.
10-Turizm sezonunda; ilgili kurumların kendi görev alanı ile ilgili denetimlerini sıklaştırması ve gereken idari yaptırımları uygulaması; ayrıca belgesiz faaliyetlerin ve mevcut işletmelerin denetimlerini yapmak üzere, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Sahil Güvenlik Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı, Lapan7Başkanlıkları, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ve TÜRSAB’ın katılımıyla denetim komisyonu oluşturulacaktır. Uludağ  Milli Park sınırları içerisinde kalan denetimler için söz konusu komisyona Milli Park Müdürlüğü ve Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı da dahil olacaktır.
11- Komisyonun incelemesine binaen yapılacak olan faaliyetin asayiş yönünden sakınca bulunup bulunmadığına dair sorumlu kolluk kuvvetinin görüşü alınacaktır.
12- Belge verilmesine esas malzeme ve çalışanlara ilişkin değişiklikler için resmi belge ile birlikte 3 iş günü içerisinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne müracaat edilecektir. Söz konusu değişiklikler tamamlanmadan faaliyet gösterilmeyecektir. Buna uymayanlar hakkında 30.03.2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun 32. Maddesi hükmü uyarınca işlem yapılacaktır.
13- Her yıl Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Kurulunca belirlenen parkurların haricinde faaliyet yapılmasına kesinlikle izin verilmeyecektir.
14- ATV-Kar Motoru-Jet Ski vb. motorlu araçlar ile gerçekleştirilen faaliyetlerde, faaliyetin gerçekleştirileceği her* bir araca ait özel plaka hazırlanması zorunlu kılınacaktır. Bu plakada; firma ismi, araca firma tarafından verilmiş olan numara ve söz konusu firmaya verilmiş olan Sportif Faaliyet Belge İzin Numarası belirtilecek ve İzin Belgesi kolluk kuvvetlerine teslim edilecektir,
15- Demek, STK ve Kamu Kurum ve Kuruluşlarının sportif ve turizm amaçlı yapacakları faaliyetlerle ilgili olarak resmi kuramlardan alınacak izinler için 15 gün öncesinden, ilgili kurumlara başvuruda bulunulacaktır. Ayrıca faaliyet gerçekleştirecek olan katılımcı listesi de ilgili kurumlara gönderilecektir. Bu faaliyetlerinin tümünün seyahat acentaları ile yapılması zorunludur.
16- Milli Park sınırında gerçekleştirilecek yürüyüş ve dağcılık faaliyetlerinde alan kılavuzu alınması zorunludur.
17- Milli Parklar tarafından belirlenen parkurlar Milli Park içerisinde levhalar ile gösterilecek ve gerekli alanlara uyarı ve yön levhaları konulacaktır.
18- Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen dağcılık, yürüyüş, off-road izinlerinde başvuruların ilgili kurumlara bildirilmesi ve 15 gün öncesinden alınması sağlanacaktır. Bu tür faaliyetlere izin verilmesi için seyahat acentası olma zorunluluğu aranacaktır.
19-Çalışma saatleri genel olarak 09.00-21.00 arasıdır. Ancak sportif faaliyetlerin süresi gün batımı göze alınarak kısaltılabilir.

1A-) GÜVENLİK
1- Güvenlik nedeniyle veli izni olmaksızın 18 yaşından küçüklerin herhangi bir sportif faaliyetten yararlanmalarına kesinlikle izin verilmeyecektir.
2- Jet Ski-ATV-Kar Motoru-Safari Araçları ve Deniz Bisikletlerine mutlaka araç takip sistemi yerleştirilecektir. Bu kurala uymayan belge sahipleri hakkında Uygulama talimatnamesinin “Genel Şartlar 2. Maddesi” uygulanacaktır. Hali hazırda Turizm Amaçlı Sportif Faaliyet Belgesine sahip firmalar için söz konusu sistemi araçlarına taktırmak için 30 iş günü süre tanınacaktır.
3- Her bir faaliyet için gerekli güvenlik ekipmanları ve ilk yardım malzemeleri sürekli olarak hazır tutulacaktır. Jet Ski faaliyetinde mutlaka araç durdurma ekipmanı bulundurulacaktır.
4- 4x4 araçları için araç takip sistemi ve trafiğin talep ettiği diğer ekipmanları bulundurmak zorunlu olacaktır.
5- ATV ve Kar Moturu kullanımında Kask-eldiven, dizlik ve el ısıtması kullanmak mecburi olacaktır.
6- İnsan yoğunluğu olan yerlerde faaliyet yapılmayacaktır.
7- Madde ve İlaç Etkisinde olanlara kesinlikle sportif faaliyet yaptıramayacaktır.
8- Kullanılacak araç için görsel bazlı eğitim uygulanacaktır.
9- Reklam veya taşıma amacıyla parkur ve bekleme alanı dışında sportif faaliyeti aracı bulundurulmayacaktır.
2- SU ÜSTÜ TURİZM AMAÇLI SPORTİF FAALİYETLER
1- Jet-Skiler 18 yaşından küçük ve alkollü kişilere kullandırılmayacaktır. Can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü tutum ve davranışlarda bulunulmaması yönünde uyarılar yapılacaktır.
2- Banana ve paraşüt çeken sürat motorlarında bu aracı kullanmaya yetkili kişi dışında bir yardımcı eleman bulundurulacaktır. Jet-Ski ile sportif faaliyet amacıyla paraşüt vb. herhangi bir araç çekilmeyecektir.
3- Su sporlarında kullanılan Jet-Skilerin liman kaydı yaptırılacak ve liman kaydı olmayan Jet- Skiler kullanılmayacaktır.
4- Sportif turizm faaliyetine kaplanların listesi kayıt deflerinde tutulacak ve istenildiğinde Kurula viya ilgili kuruma incelenmek üzere verilecektir. Müşteriyi tanıtıcı, müşterinin konaklama belgileri ile imzası bu defterde zorunlu olarak kayıt altına alınacaktır. Müşterinin uyması gereken kurallar kendisine anlatılacaktır.

3- TURİZM AMAÇLI KARADA YAPILAN SPORTİF FAALİYET (SAFARİ -ATV)

1- Uludağ, Milli Park, Cumalıkızık, Gölyazı gibi İlimizin en önemli turizm cazibe ajanlarında, alanın doğal yapısının korunması, çevrenin temiz tutulması ve turisti rahatsız edecek davranışların önlenmesi İlimiz turizmi açısından oldukça önemlidir. 4u kapsamda; ATV-Oto Safari ve Kar Motorlarının faaliyeti için izin verilen parkur alanlarında İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda bağlı bulunan İlçe Jandarma Komutanlıklarınca gerekli tedbirlerin aldırılması sağlanacaktır.
2- Trafiğe tescilli ATV’ler hariç ve sayıları sınırlı tutulmak kaydıyla ATV’lerin asfaltta kullanımına izin verilmeyecektir.
3- ATV ‘lere vb. kapasitenin üzerinde yolcu alınmayacaktır.
4- Milli Park/sınırları içinde trafik tescilli araç kullanımında araç sınırlaması Milli Park Müdürlüğü tarafından yapılır. Milli Park Müdürlüğü’nün uygun göreceği parkurlarda hafta sonu ve resmi tatillerde ATV aracı kullanımı Milli Park Müdürlüğü’nün iznine tabidir.
5- Milli Park sınırları içerisinde yapılacak faaliyetler için belge verilmesi durumunda Milli Park Müdürlüğünce yapılacak ihale sonrasında faaliyete başlanabilecektir. Belge verilmiş olması faaliyet yapılmasına izin verileceği anlamına gelmez.
6- Sportif turizm faaliyetine katılanların listesi kayıt defterine tutulacak ve istenildiğinde Kurula veya ilgili kuruma incelenmek üzere verilecektir. Müşterinin uyması gereken kurallar kendisine anlatılacaktır.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :