test
x

2024 Yılı Ünvan Değişikliği Sınavına Katılmaya Hak Kazanan Personel İlanı

  Yazı Boyutu - 14 +

2024 YILI ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA KATILMAYA HAK KAZANAN PERSONEL İLANI

Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında, belediyemizde 2024 yılında yapılacak Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği sınavı için ilan edilen kadrolara başvurular 01.02.2024 tarihi mesai bitimi ile tamamlanmıştır.

02/07/2020 tarih ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli idare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmelik gereği:

  1. Belediye ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli idare Birlikleri Personelinin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Yönetmeliğin 5. Maddesi “Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine Tabi Kadrolar” başlığında belirtilen ve belediyemiz bünyesinde boş bulunan aşağıda adedi, unvanı, derecesi ve sınıfı belirtilen kadrolar için Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı yapılmasına, sınavla ilgili Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nce belirlenen takvim ve şartların uygulanmasına,
  2. 12/01/2024 tarih ve 234988 sayılı yazı ile ilan edilen 2024 yılı Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına başvuran personellerin dilekçeleri incelenerek Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Sınavına katılmaya hak kazanan personel belirlenmiş olup; aşağıdaki listede isimleri yer alan ve sınava katılmaya hak kazanan personele ilişkin listenin 15/02/2024 tarihine kadar belediyemiz internet sitesinden ilanen duyurulmasına, sınava katılmaya hak kazanamayan personele ise durumun gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bildirilmesine; ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğüne üst yazı ile sınava katılacak personellere ilişkin listenin iletilmesine karar verildiği ilanen duyurulur.
 ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İÇİN İLAN EDİLEN KADRO

ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA AÇILACAK

KADRO UNVANI, DERECESİ VE ADEDİ

S.No

UNVANI

SINIF

K/D

Adedi

1

Mühendis

T.H.

1

1

                                                    

                                  2024 YILI ÜNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVINA GİRMEYE HAK KAZANAN PERSONEL

 

S.NO

TC

AD SOYAD

ÇALIŞTIĞI MÜD.

BAŞVURULAN ÜNVAN

1

240*****534

KA**** KU*****

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜD.

MÜHENDİS

 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :