test
x

İŞYERİ AÇMA VE ÇALIŞMA RUHSATI ÖN BAŞVURU İÇİN GEREKLİ BELGELER 

  Yazı Boyutu - 14 +

 1. Vekâleten işlem yapanlardan vekâletname örneği
 2. Başvuru beyan formu (Liste ekinde verilecek-Eksiksiz doldurulacak)
 3. Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınacak onaylı İlişik Kesme Belgesi
 4. Tapu Fotokopisi (Meskenlerde iş yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar bulunacaktır. Tapu da işyeri görünen yerlerde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile almış olduğu karar.)
 5. Kira Sözleşmesi Aslı ( Tapu sahibi ile olması, tapu sahibi ile yapılmamış ise vekâletname, eğer tapu sahibi vefat etmiş ise, veraset kararı ve verasetteki tüm varisler ile kira sözleşmesinin yapılmış olması )
 6. Şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Faaliyet Belgesi ve imza sirküleri
 7. Şahıslar için; Sicil Tasdiknamesi ve Oda Faaliyet Belgesi
 8. Yangın Önlem Raporu (6 kg’lık yangın tüpü fatura örneği/İtfaiye Raporu-Müracaat yapıldıktan sonra ön başvuru Belediyemiz tarafından yapılacaktır.)
 9. Devir ise; devir dilekçesi ve devir alınacak yerin ruhsat ASLI

FAALİYET KONUSUNA GÖRE AYRICA İSTENEN BELGELER

 1. Güzellik Salonlarında güzellik uzmanı diploması olan sorumlu müdür sözleşmesi, çalışan personele ait ilgili alanda en az kalfalık diploması fotokopisi
 2. Masaj Salonlarında sorumlu müdür sözleşmesi (520 saatlik Masaj Eğitim Sertifikası ile birlikte 3308 sayılı Kanun kapsamında Ustalık Belgesi veya bu konuda ön lisans veya lisans diploması), çalışan personele ait ilgili alanda en az kalfalık diploması fotokopisi
 3. Lokanta, Kuaför ve Berber faaliyet konuları için Ustalık Belgesi
 4. Faaliyet konusuna göre; Emniyet Görüşü, Adli Sicil Kaydı (dosya tesliminden sonra),gerektiğinde Mesul Müdür Ataması ve Adli Sicil Kaydı.

**** İşyerinin niteliğine göre ilave bilgi ve belgeler istenebilir.

B-

Yapı Ruhsatlı ise;      1. Binanın onaylı projesi.
                                      2.İnşaat Ruhsatı ve Yapı kullanma izin Belgesi. (Müdürlüğümüzce Müracaat sonrası dosyaya eklenir.)  
                                       3. Yapı Kayıt Belgesi (Müracaat sahibi tarafından dosyaya eklenir.)

UYARI:

 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır ve ruhsat iptal edilir.
 • 12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılan binalar için YAPI KULLANMA İZİN BELGESİ ya da 31/12/2017 öncesi yapılar için YAPI KAYIT BELGESİ gereklidir.
 • 31.12.2017 tarihinden sonra yapılan ruhsatsız binalara KESİNLİKLE İşletme Ruhsatı verilemez.
 • NOT: İşletme Ruhsatı Başvuru Harcı müracaat esnasında tahsil edilir. (600 TL)
 • NOT: Ruhsat İşlemleri sonunda metrekare harcı alınır.****FİŞM013                          Rev.00/11.11.2019

BAŞVURU FORMU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...

BORCU YOKTUR FORMU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :