test
x

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE AÇMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Yazı Boyutu - 14 +

 II.VE III. G.S.M İŞYERLERİ  İÇİN BEYANA GÖRE İSTENEN BELGELER

A:

 1. Vekâleten işlem yapanlardan vekâletname örneği
 2. Başvuru beyan formu (Liste ekinde verilecek-Eksiksiz doldurulacak)
 3. Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınan onaylı İlişik Kesme Belgesi
 4. Tapu Fotokopisi (Meskenlerde iş yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliği ile aldığı apartman yönetim karar defteri.)
 5. Kira Sözleşmesi Aslı ( Tapu sahibi ile olması, tapu sahibi ile yapılmamış ise vekâletname, eğer tapu sahibi vefat etmiş ise, veraset kararı ve verasetteki tüm varisler ile kira sözleşmesinin yapılmış olması )
 6. Şirketler için; Ticaret Sicil Gazetesi, Oda Faaliyet Belgesi ve imza sirküleri
 7. Şahıslar İçin; Sicil Tasdiknamesi ve Oda Faaliyet Belgesi
 8. Motor Gücü Beyanı veya Kapasite Raporu
 9. Yangın Önlem Raporu. (6 kg’lık yangın tüpü fatura örneği/İtfaiye raporu- Müracaat yapıldıktan sonra ön başvuru Belediyemiz tarafından yapılacaktır. )
 10. Devir ise; devir dilekçesi ve devir alınacak yerin ruhsatın ASLI

 

ÖZEL FAALİYET KONULARI İÇİN AYRICA İSTENEN BELGELER

 1. Deşarj İzni (BUSKİ'den)/Bitkisel Atık Yağ Sözleşmesi
 2. ÇED Görüşü
 3. Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 4. Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu
 5. Sorumlu Teknik Müdür Sözleşmesi ve Diploma Örneği
 6. Ustalık Belgesi (2005/9207 Yönetmelik hükümlerince istenilen faaliyet kollarında/MEB Onaylı)

****İşyeri Niteliğine Göre İlave Bilgi ve Belge İstenebilir.


B-

Yapı Ruhsatlı ise;   1.Binanın onaylı projesi.

                                2.İnşaat Ruhsatı ve Yapı kullanma izin Belgesi.
                                 (Müdürlüğümüzce müracaat sonrası dosyaya eklenir.)

                                3.Yapı Kayıt Belgesi (Müracaat sahibi tarafından dosyaya  eklenir. )

UYARI:

 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır ve ruhsat iptal edilir.
 • 12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılan binalar için YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİ ya da 31/12/2017 öncesi yapılar için YAPI KAYIT BELGESİ gereklidir.
 • 12.2017 tarihinden sonra yapılan ruhsatsız binalara KESİNLİKLE İşletme Ruhsatı verilemez.
 • NOT: İşletme Ruhsatı Başvuru Harcı müracaat esnasında tahsil edilir.(500 TL)
 • NOT: Ruhsat İşlemleri sonunda metrekare harcı alınır.****

Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü /İşyeri Ruhsatlandırma Birimi   Tel: 270 70 27  

FİŞM009                                                                  Rev.00/11.11.2019

BAŞVURU FORMU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...     

BORCU YOKTUR FORMU İÇİN BURAYA TIKLAYINIZ...

TAAHHÜTNAME  FORMU İÇİN TIKLAYINIZ...

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :