test
x

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

  Yazı Boyutu - 14 +

* Osmangazi Belediyesi, en değerli kaynağı olan çalışanlarının, stajyerlerinin, hizmet veren diğer firma çalışanlarının
   ve ziyaretçilerinin sağlık ve güvenliğini sağlamayı,

* Tüm kazaların önlenebilir olduğu inancıyla, belirlediği hedeflere sürekli iyileştirme ve sıfır kaza politikası sayesinde
   ulaşacak çalışmalar yapmayı,

* İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) ile ilgili tüm yasal sorumlulukları yerine getirmeyi ve faaliyetlerinde İSG açısından risk
  yaratmayan teknolojiler kullanmayı,

* Tasarım aşamasından itibaren, yeni hizmet, tesis ve süreçlerin İSG açısından etkilerini değerlendirmeyi,

* İSG ve meslek hastalıkları konusundaki riskleri de değerlendirmeyi, periyodik olarak gözden geçirmeyi, riskleri en aza
   indirmek için gerekli çalışmalar yapmayı ve önlemler almayı,

* Acil durum ve afetlerde, ortaklaşa önleme faaliyetleri için yakın çevresindeki kuruluşlarla işbirliği yapmayı,

* İSG kavramının tüm çalışanlar tarafından benimsenmesi ve uygulanması için gerekli eğitim faaliyetlerini düzenlemeyi
   ve İSG çalışmalarının devamlılığını sağlayarak, sürekli iyileştirmeyi taahhüt eder.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :