test
x

ENERJİ POLİTİKAMIZ

  Yazı Boyutu - 14 +

Enerji ve enerji verimliliği ile ilgili ulusal ve uluslar arası mevzuat ve yasalara, zorunlu standartlara uymayı ve uygulamayı,

Belediye hizmetlerinde aksama olmadan enerji kaynaklarını en verimli ve tasarruflu şekilde kullanmayı,

* Belediye hizmet binaları, Kültür Merkezleri, Spor Tesisleri, Parklar, Pazar Alanları, Belediye hizmet araçları ve enerji tüketilen diğer belediye hizmetlerinde sera gazı emisyonunu azaltmak için uygulanabilir teknolojileri araştırmayı, yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanmayı ve sürekliliğini sağlamayı,

* Enerji yönetim sistemini, kurumsal yönetim sistemi uygulamalarına entegre ederek uygulamayı, sürekli gözden geçirmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,

Vatandaşlar, kamu ve özel kurumlar, dernekler, spor kulüpleri, paydaşlar ve alt yüklenicilerle enerji verimliliği ve enerji yönetimi konusunda ortak değer ve faydalı sonuçlar oluşturmak için çalışmalar yapmayı,

Ekonomik ömrünü dolduran/ çok enerji tüketen araç, ürün, ekipman yerine enerji verimli ürün, ekipman ve araçlar almayı ve kullanmayı,

Enerji performansının iyileştirilmesi amacıyla enerji etkin bina ve tesisler tasarlamayı ve uygulamayı,

Enerji verimliliğini arttırmayı, enerji tasarruf bilinci oluşturmayı ve geliştirmek için eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yapmayı, enerji verimliliği için personelin katılımını sağlamayı taahhüt eder.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :