test
x

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI     

Can ve Mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binalara Ait Tablo


Aşağıda yer alan metruk bina tablosu 10.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır. 
  
S. No Yapının Maliki         Baba Adı    Adresi Ada   Parsel Askı Tarihi
1  Ayşe YILMAZ 
Nilgün ARSLAN
Feride AKDENİZ 
Sabriye BEKTEŞ
Mehmet
Mehmet
Mehmet
Mehmet
Küçükdeliller Mah.Höbelek Sokak No:5 295 8 10.12.2019
08.01.2020
(30 günlük ilan)


Aşağıda yer alan metruk bina tablosu 06.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır. 
  

S. No Yapının Maliki Baba Adı Adresi Ada   Parsel Askı Tarihi
1 Talip SUBAŞI İsmail Küçükdeliller Mahallesi 9.Okul Caddesi No:69 277 22 06.12.2019
04.01.2020
(30 günlük ilan)
2 Recep YILMAZ 
Mustafa YILMAZ
Emin
Emin
Küçükdeliller Mahallesi Araplar Sokak No:10 289 1 06.12.2019
04.01.2020
(30 günlük ilan)
3 Ali ARSLAN Hüseyin Küçükdeliller Mahallesi Kadılar Sokak No:11 276 4 06.12.2019
04.01.2020
(30 günlük ilan)
4 Mehmet Sait EKİNCİ Mehmet Zeki  Demirtaşpaşa Mahallesi 1.Kocayunus Sokak No:16/2 2 2387 26 06.12.2019
04.01.2020
(30 günlük ilan)

Aşağıda yer alan metruk bina tablosu 09.12.2019 tarihinde yayınlanmıştır.   

S. No Yapının Maliki         Baba Adı    Anne Adı Adresi Ada   Parsel Askı Tarihi
1 Ali SEVİNÇ
İsmail SEVİNÇ  
Zeyni SEVİNÇ
Mehmet SEVİNÇ
Nazire MİLYON
Yasemin DURAK
Ali SEVİNÇ
Sebahat SEVİNÇ
Hatice SEVİNÇ
Seyit Ahmet   
Ahmet
Hüseyin
Hüseyin
Hüseyin
Seyit Ahmet
Mehmet
Mehmet
Emine


Ovaakça Eğitim Mahallesi Eyüp Sultan Sokak No:1  11501 1 09.12.2019
07.01.2020
(30 günlük ilan)


  Aşağıda yer alan metruk bina tablosu 15
.11.2019 tarihinde yayınlanmıştır.  

S. No Yapının Maliki Baba Adı Adresi Ada   Parsel Askı Tarihi
1 Hanife ÖZGENLİK Mollafenari Mahallesi 7. Vatan Sokak No:8 5651 52 15.11.2019
14.12.2019
(30 günlük ilan)


Belediyemiz Teknik Elemanlarca yapının yıkılacak derecede tehlike oluşturduğu görülerek Mail-i İnhidam Raporu düzenlenmiştir. Yapı sahibi olarak, Mail-i İnhidam yapının tarafınızdan 10 gün içerisinde güvenliğinin alınarak yıkılması ve molozlarının kaldırılması gerekmektedir. Yukarıda ilanı yapılan yapılar 30 günlük ilanı müteakip 10 gün içerisinde yıkılmadığı takdirde, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca belediyemizce resen yıkılarak yıkım masrafının %20 fazlası ile tarafınıza tahakkuk ettirilecektir.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :