test
x
Osmangazi Belediyesi
Can ve Mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binalara Ait İlan Tablosu


Aşağıdaki geçen bilgiler 11.02.2020 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilecektir.

S. No Yapının Maliki Baba Adı Adresi Ada Parsel Askı Tarihi
1 Tahir SEVİNÇ Tayakadın Mahallesi, 38.Gül Sokak  No:8 4091 20 11.02.2020
11.03.2020
(30 gün)
Belediyemiz Teknik Elemanlarca yapının yıkılacak derecede tehlike oluşturduğu görülerek Mail-i İnhidam Raporu düzenlenmiştir. Yapı sahibi olarak, Mail-i İnhidam yapının tarafınızdan 10 gün içerisinde güvenliğinin alınarak yıkılması ve molozlarının kaldırılması gerekmektedir. Yukarıda ilanı yapılan yapılar 30 günlük ilanı müteakip 10 gün içerisinde yıkılmadığı takdirde, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca belediyemizce resen yıkılarak yıkım masrafının %20 fazlası ile tarafınıza tahakkuk ettirilecektir.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :