test
x
                                                                                              OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLĞI 
                                                                                                   YAPI KONTROL MÜDÜRLÜĞÜ

Can ve Mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binalara Ait İlan Tablosu
S.No Yapının Maliki Baba Adı Adresi Ada Parsel Askı İlan Tarihi
1 Emine GÜNAY Ahmet NURİ Alaaddin Mah. 1. Yaşlı Sok. No:7 4752 24 05.03.2021-03.04.2021


S.No Yapının Maliki Baba Adı Adresi Ada Parsel Askı İlan Tarihi
1 Ali KESKİN Mehmet Alaaddin Mah. 1. Zindankapı Sok. No:17 4749 11 08.03.2021-06.04.2021
2 Emine KESKİN Kadir Alaaddin Mah. 1. Zindankapı Sok. No:17 4749 11

Belediyemiz Teknik Elemanlarca yapının yıkılacak derecede tehlike oluşturduğu görülerek Mail-i inhidam raporu düzenlenmiştir.

Yapı sahibi olarak, Mail-i inhidam yapnın tarafınızdan 10 gün içerisinde güvenliğinin alınarak yıkılması ve molozlarının kaldırılması gerekmektedir.

Yukarıda ilanı yapılan yapılar 30 günlük ilanı müteakip 10 gün içerisinde yıkılmadığı takdirde, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca belediyemizce resen yıkılarak yıkım masrafının %20 fazlası ile tarafınıza tahakkuk ettirilecektir.


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :