test
x
Osmangazi Belediyesi
Can ve Mal Güvenliği Açısından Tehlike Arz Eden Mail-i İnhidam Halindeki Binalara Ait İlan Tablosu

Aşağıdaki geçen bilgiler 05.03.2020 tarihinden itibaren 30 gün süreyle ilan edilecektir.

S. No Yapının Maliki Baba Adı Adresi Ada Parsel Askı Tarihi
1 RAMAZAN GÜNEŞ AHMET Maksem Mahallesi 4.Fener Sokak No:34 Osmangazi/BURSA 5614 14 05.03.2020
03.04.2020
(30 gün)
2 SABİHA PEHLİVAN BEKİR Maksem Mahallesi 4.Fener Sokak No:34 Osmangazi/BURSA 5614 14 05.03.2020
03.04.2020
(30 gün)


Belediyemiz Teknik Elemanlarca yapının yıkılacak derecede tehlike oluşturduğu görülerek Mail-i İnhidam Raporu düzenlenmiştir. Yapı sahibi olarak, Mail-i İnhidam yapının tarafınızdan 10 gün içerisinde güvenliğinin alınarak yıkılması ve molozlarının kaldırılması gerekmektedir. Yukarıda ilanı yapılan yapılar 30 günlük ilanı müteakip 10 gün içerisinde yıkılmadığı takdirde, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. maddesi uyarınca belediyemizce resen yıkılarak yıkım masrafının %20 fazlası ile tarafınıza tahakkuk ettirilecektir.E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :