test
x


OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Kentsel Tasarım Müdürlüğü

18.MADDE UYGULAMALARI

--İ L A N--

Emek Mahallesi, 436-439-440-450-451-452-453-454-716 ve Geçit Mahallesi 6339 ada 297,303 sayılı parselleri kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 24.08.2021 gün ve 1686 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 06.09.2021-06.10.2021 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.
     Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.
 
  *
  18. Madde Uygulaması Yapılan İlan Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Hüdavendigar Mahallesi, 6529 ada , 1 sayılı parselde  3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden düzenleme Belediye Encümeni’nin 24.08.2021 gün ve 1699 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 06.09.2021-06.10.2021 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır. 
    Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

*  18. Madde Uygulaması Yapılan İlan Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.

Dereçavuş Mahallesi 4990 ada 1, 2, 3 4991 ada 171, 172, 173, 177, 178, 181, 182, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 200, 201, 202, 203, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 235, 239, 241, 243, 245, 249, 251, 253, 255, 257, 259, 262, 283, 284, 341, 342 parsel,  Hamitler Mahallesi 6392 ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29, 30, 31, 32, 100 parsel, Yunuseli Mahallesi 6551 ada 1, 3, 7, 13, 15, 17 parselleri kapsayacak şekilde 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden hazırlanan düzenleme Belediye Encümeni’nin 07.09.2021 gün ve 1778 sayılı kararı ile onaylanmış olup, düzenleme harita ve hesap cetvelleri 17.09.2021-18.10.2021 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.
    Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

*Özet Cetveli
* Düzenleme Haritası
*  18. Madde Uygulaması Yapılan İlan Hakkında Detaylı Bilgi İçin Tıklayınız.
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :