test
x

--İ L A N--

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Kentsel Tasarım Müdürlüğü


  Panayır Mahallesi, 2341 ada 115-117-118-119-187 sayılı parselleri kapsayacak şekilde hazırlan düzenleme harita ve hesap cetvellerinin 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18.maddesine istinaden Encümen’in 11.08.2020 tarih ve 1238 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 21.08.2020-21.09.2020 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır İlgili harita ve hesap cetvelini görüntülemek için tıklayınız.

Ovaakça Eğitim Mahallesi 5671 ada 10 - 11 - 12 - 13 parseller,  7834 ada 1 - 2 parseller,  7835 ada 1 - 2 - 3 - 4 parseller,  7836 asa 10 - 11 - 12 - 13 - 14 parseller, ile, Karabalçık Mahallesi  130 ada 1 - 2 - 3 - 4 - 10 parseller,  131 ada 87 - 89 - 90 - 91 ve 93 parsellerde Encümen’in 20.08.2020 tarih 1277 sayılı kararı ile onaylanmış olup, 09.09.2020-09.10.2020 tarihleri arasında 1 aylık askı ilanına çıkarılmıştır.

 Parsel malikleri ve mirasçılarına ilanen tebliğ olunur.

   *  Dağıtım Cetvelleri 
    Düzenleme Haritası 
   * Encümen Kararı 
   * Uygulama Sahası Krokisi 
   * Düzenleme Haritası Yeni Parseller ve Malikleri
 
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :