test
x

MECLİS KARARLARI


Tarih Özet
04 Temmuz 2018 Altınova Mahallesi 3290 ada, 3-5 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması
04 Temmuz 2018 Şehreküstü Mahallesi 6021 ada, 6 parselin Belediyemizce satın alınması  
04 Temmuz 2018 Yenikaraman Mah. 683 ada, 22-23-24-25-26-27-28 parsellerde plan değişikliği
04 Temmuz 2018 Otopark ile ilgili alınan meclis kararının iptali
04 Temmuz 2018 Bağlarbaşı Mahallesi Huzur Caddesi ve Bakım Sokak arası Yapılacak Park Düzenlemesi İnşaatı işi için yıllara sari iş oluru alınması  
04 Temmuz 2018 Ekonomik ömrünü dolduran ve tasfiye halinde bulunan araçların devri 
04 Temmuz 2018 Küçükbalıklı Mahallesi 6787 ada, 9 parsel ve 6787 ada doğusunda yer alan taşınmazlarda plan değişikliği
04 Temmuz 2018 1/1000 ölçekli Veyselkarani Uygulama İmar Planı 2. Revizyonu kapsamında kalan Küçükbalıklı Mahallesi 5960 parselin içinde bulunduğu şuyulandırma sınırının kaldırılması
04 Temmuz 2018 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan 5385 ada, 4 parselde plan değişikliği
04 Temmuz 2018 34  Mahallede Yapılacak Park, Meydan ve Çevre Düzenlemesi İnşaat İşi için yıllara sari iş oluru alınması  
05 Eylül 2018 Hüdavendigar Mahallesi 4588 ada, 7-8-9-10-11-20 parsellerde plan değişikliği,
05 Eylül 2018 Yunuseli Mahallesi 6562 ada 3 parselde plan değişikliği,
05 Eylül 2018 Yunuseli Mahallesi 8986 ada, 10 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  
05 Eylül 2018 1/1000 ölçekli Santral Garaj ve Yakın Çevresi  Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 3664 ada, 17 parsel ile ilgili karar alınması  
05 Eylül 2018 04.07.2018 tarihli ve 86871 sayılı dilekçe ile ilgili karar alınması 
05 Eylül 2018 Emek Bilgi Evi Hizmet Binasının kiralama veya tahsisi  
05 Eylül 2018 Alemdar Mahallesi 2941 ada, 6 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması 
05 Eylül 2018 Bursa (Ovaakça) Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali’nin Yalova Yolunu olan bağlantısının yeniden düzenlenmesi  
05 Eylül 2018 1/1000 ölçekli Ovaakça Batı Kısmı İlave İmar Planının revize edilmesi 
05 Eylül 2018 1/1000 ölçekli Çağlayan Köy Uygulama İmar Planı kapsamında 10149 ada, 4 parselde plan değişikliği 
* İşareti ile gösterilen alanlar zorunludur.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :