test
x

MECLİS KARARLARI


Tarih Özet
04 Temmuz 2018 Geçit Mah. 6288 ada, 1 sayılı parselde yapılan bağış ile ilgili karar alınması 
04 Temmuz 2018 Geçit Mahallesi, 6337 ada, 46 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  
04 Temmuz 2018 Küçükbalıklı Mahallesi, 2793 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  
04 Temmuz 2018 Yunuseli Mahallesi,2.Oba Sokak üzerinde 7475-7499 ada arası, 6840-7498 ada arası, 6839-7497 ada arası, Üzüm Sokak üzerinde  7505-6720 ada arası, 7504-7503 ada arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  
04 Temmuz 2018 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Tahtakale Mahallesi, 5564 ada, 54 parselde plan değişikliği
04 Temmuz 2018 Çukurca Mahallesi 4789 ada, 53-54 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması
04 Temmuz 2018 Yunuseli Mahallesi, 3.Canan Sokakta 5016-5021 ada arası, 5021-5104 ada arası, 5020 ada ile park arasında kalan taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  
04 Temmuz 2018 Veyselkarani Mahallesi, 3001 ada, 11 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  
04 Temmuz 2018 Cumhuriyet Caddesinin bedelsiz numaralandırma çalışması yapılması,
04 Temmuz 2018 Panayır Mahallesi 2311 ada, 115 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması
04 Temmuz 2018 1/1000 ölçekli Muradiye Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında kalan Osmangazi Mahallesi 4737 ada, 4-16-17-18 parseller ile 4995 ada 5-22 parsellerde plan değişikliği
04 Temmuz 2018 Küçükbalıklı Mahallesi 10544 ada 1 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  
04 Temmuz 2018 Demirtaş-Sakarya Mahallesi, 7768 ada, 23 parsel sayılı taşınmazların Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması  
04 Temmuz 2018 Hüdavendigar Mahallesi, 4615 ada, 21 parselde plan değişikliği,
04 Temmuz 2018 Norm kadro ihdası ve mevcut boş memur kadrolarında değişiklik yapılması 
04 Temmuz 2018 Osmangazi İlçesi sınırları dahilinde 8 adet basketbol sahası yapılması için Belediye Başkanı Mustafa DÜNDAR’a TOFAŞ Türk Otomobil A.Ş. ile protokol yapma yetkisinin verilmesi,
04 Temmuz 2018 Osmangazi Belediyesi sınırlarında muhtelif cadde ve sokaklarda bitümlü sıcak karışım asfalt kaplama ve yama yapılması işi için yıllara sari iş oluru
04 Temmuz 2018 Çekirge Mahallesi 4151 ada, 21 parsel sayılı taşınmazın Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınması
04 Temmuz 2018 1/1000 ölçekli Ayakkabıcılar Çarşısı 6 Nolu Kamu Proje Alanı Koruma İmar Planındaki imar uygulama işlemlerinin durdurulmasının yeniden değerlendirilmesi
04 Temmuz 2018 Kayıhan Mahallesi 4301 ada, 18 parsel sayılı taşınmazın kullanım amacının belirlenmesi
* İşareti ile gösterilen alanlar zorunludur.
E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :