test
x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Temmuz 2018 - KARAR NO: 172

 Belediye Meclisinin 07.03.2018  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/2 nci maddesini teşkil eden Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Osmangazi Belediye Meclisinin 07.02.2018 günlü olağan toplantısına ait gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen 2018/59 esas, 167 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen dosyada, Yunuseli Mah. 7340 ve 7342 adalar arasındaki imar yolunda bulunan binanın 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talep edilmektedir.

           Komisyonumuzca yerinde yapılan incelemede, 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında   kalan Yunuseli Mah. 7340 ve 7342 adalar arasındaki imar yolunda bulunan binanın enkaz bedelinin ödenmesi için belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık imar programına alınması, oy birliği ile uygun görülmüştür.Raporu meclisimize arz ederiz." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında kalan Yunuseli Mah. 7340 ve 7342 adalar arasındaki imar yolunda bulunan binanın enkaz bedelinin ödenmesi için Belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık imar programına alınmasının, 3194 sayılı kanunun 10. maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 07.03.2018 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :