test
x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Temmuz 2018 - KARAR NO: 198

 Belediye Meclisinin 07.03.2018 günlü olağan toplantısına ait gündemin  2/28 nci maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 07.02.2018 gün ve 162 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosya incelenmiştir. 

 Meclis üyesi Ebrar GÜLHAN’IN 07.02.2018 tarihli önergesi ile, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 22.03.2001 gün ve 16021052/088 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Hamitler mahallesi 6400 ada 119 parsel sahipleri olarak 1. Özkanlar Sokakta Yol alanı olan yerin evlerin üzerine işlendiği, bunun gerçek yol olan yere kaydırılarak bu şekilde mağduriyetlerinin giderilmesi belirtilerek, bütün altyapı mevcut olmasına rağmen doğalgaz alamadıklarını ve gereğinin yapılmasını talep etmektedirler.

 

6400 ada 119 parselin onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında bir kısmının Yol, Park ve Dinlenme alanı, bir kısmının da 250k/ha yoğunlukta Konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup, düzenleme yapılması talep edilen 1. Özkanlar Sokağın 250k/ha yoğunlukta Konut alanında kaldığı, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Bir kısmının Yol, bir kısmının Park, bir kısmının ön bahçe 5 metre çekme mesafeli Bitişik Nizam 2 kat konut alanı, bir kısmının da (çok az bir kısmı) Bitişik Nizam 2 kat Konut alanında kaldığı tespit edilmiş olup, düzenleme yapılması talep edilen 1. Özkanlar Sokağın bir kısmının Yolda, bir kısmının da (büyük bir kısmının) ön bahçe 5 metre çekme mesafeli Bitişik Nizam 2 kat Konut alanında kaldığı tespit edilmiştir.

 

Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda: 1/1000 ölçekli Bağlarbaşı Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 1. Özkanlar Sokağın 7 metrelik Yol olarak düzenlenmesi ve sokağın sağında ve solunda yer alan İmar hatlarının yeniden düzenlenerek sokağın güneyinde kalan ön bahçe 5 metre çekme mesafeli Bitişik Nizam 2 kat Konut alanının ön bahçesiz Bitişik Nizam 2 kat Konut alanı olarak yeniden düzenlenen öneri plan değişikliği çizildiği şekli ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür. Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

            Mecliste görüşülmesi sonucunda; plan işlem numarası UİP-1670,21 olan plan değişikliği ile ilgili hazırlanan raporun, 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 07.03.2018 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :