test
x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Temmuz 2018 - KARAR NO: 189

 Belediye Meclisinin 07.03.2018 günlü olağan toplantısına ait gündemin  2/19 ncu maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 07.02.2018 gün ve 160 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosyası incelenmiştir.   

Meclis Üyesi Cem Kürşad HASANOĞLU’nun 07.02.2018 günlü önergesi ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 21.02.2017 gün 439 sayılı kararı ve UİP-24515 sayı ile onaylı 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan 10327 ada 1 parselin plan kapsamındaki nüfusa hizmet edecek kültürel ihtiyaçların sağlanmasına yönelik Sosyo-Kültürel Tesis Alanı ve/veya Belediye Hizmet Alanı (BHA) olarak belirlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılarak karar alınması talep edilmektedir.


            Yapılan inceleme sonucunda 10327 ada 1 parselin, onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında Spor Alanında, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında ise Spor Tesisi Alanında kaldığı tespit edilmiştir.


Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda: 1/1000 ölçekli Soğanlı Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Soğanlı Mahallesi 10327 ada 1 parselin kuzeyindeki Park Alanında 500 m² büyüklüğünde Sosyo-Kültürel Tesis Alanı ve 10327 ada 1 parselin güneyinde ise Park Alanı olacak şekilde hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği çizildiği şekli ile, İmar ve Bayındırlık komisyonu toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür. Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

            Mecliste görüşülmesi sonucunda; plan işlem numarası UİP-24515,2 olan plan değişikliği ile ilgili hazırlanan raporun, 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 07.03.2018 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :