test
x

MECLİS KARARLARI

GERİ
02 Temmuz 2018 - KARAR NO: 158

Belediye Meclisinin 07.02.2018  günlü olağan toplantısına ait gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen Meclis Üyesi Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ'in yazılı önergesinin okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Önergede;

"1/1000 ölçekli imar planı kapsamında konut, ticaret, park ve imar yolunda kalan ve Belediyemiz 2016-2020 yılları arasında 5 yıllık imar programında bulunan Hüdavendigar mahallesi 4552 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan 1076/341563 hissenin Belediyemize bedelsiz devri hususunda Büyükşehir Belediye Meclisince alınan 21.12.2017 tarih ve 3629 sayılı kararı doğrultusunda söz konusu hissenin Belediyemize devri için Meclis’e teklifte bulunulması hususunu arz ederim." denilmekte olup,

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan önergeye göre, 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında konut, ticaret, park ve imar yolunda kalan ve Belediyemiz 2016-2020 yılları arasında 5 yıllık imar programında bulunan Hüdavendigar mahallesi 4552 ada 1 parsel sayılı taşınmazda Bursa Büyükşehir Belediyesi adına kayıtlı olan 1076/341563 hissenin Belediyemize bedelsiz devri hususunda Büyükşehir Belediye Meclisince alınan 21.12.2017 tarih ve 3629 sayılı kararı doğrultusunda söz konusu hissenin Belediyemize devir edilmesinin5393 sayılı kanunun 75/d maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 07.02.2018  günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :