test
x

MECLİS KARARLARI

GERİ
02 Temmuz 2018 - KARAR NO: 136

Belediye Meclisinin 07.02.2018  günlü olağan toplantısına ait gündemin 3/19 ncu maddesini teşkil eden İmar ve Şehirlik Müdürlüğü Yazısının okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Yazıda;

"2018 Mali Yılı Gelir tarifesinin aşağıda belirtilen ücret tarifeleri sehven hatalı belirlendiği için yine aşağıda belirtildiği şekilde düzeltilmesi hususunda karar alınmak üzere evrakın Meclis'e havalesi arz olunur.

          2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi (mevcut olan) 3 maddenin H fıkrasının  

          a-Parselde bir bina için 66,00 TL 

          b-Aynı parselde ilave her blok için 78,00TL 

          2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi(olması gereken) 3 maddenin H fıkrasının

          a-Parselde bir bina için 74,00 TL 

          b-Aynı parselde ilave her blok için 41,00TL  " Denilmekte olup,

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan yazıya göre, 2018 Mali Yılı Gelir tarifesinin ücret tarifelerinde sehven hatalı belirlenen maddelerin; 2018 Mali Yılı Gelir Tarifesi(olması gereken)  3 maddenin H fıkrasının; a-Parselde bir bina için 74,00 TL  b-Aynı parselde ilave her blok için 41,00TL olarak düzeltilmesinin uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 07.02.2018 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :