test
x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Temmuz 2018 - KARAR NO: 182

 Belediye Meclisinin 07.03.2018  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/12 nci maddesini teşkil eden Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

          "Osmangazi Belediye Meclisinin 07.02.2018 günlü olağan toplantısına ait gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen 2018/42 esas, 134 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen dosyada, Hacıilyas Mah. 2733 ada, 11 parsel  sayılı taşınmazın 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talep edilmektedir.

           Komisyonumuzca yerinde yapılan incelemede, 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında kısmen imar adası ve imar yolunda kalan,  imar uygulaması yapılabilecek Hacıilyas Mah. 2733 ada, 11 parsel  sayılı taşınmazın kamulaştırılması için belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık imar programına alınması, oy birliği ile uygun görülmemiştir.Raporu meclisimize arz ederiz." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında kısmen imar adası ve imar yolunda kalan, imar uygulaması yapılabilecek Hacıilyas Mah. 2733 ada, 11 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık imar programına alınmasının uygun olmadığına, Belediye Meclisinin 07.03.2018 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :