test
x

MECLİS KARARLARI

GERİ
02 Temmuz 2018 - KARAR NO: 118

Belediye Meclisinin 07.02.2018  günlü olağan toplantısına ait gündemin 3/1 nci maddesini teşkil eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazısının okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Yazıda;

"Belediyemizin kadro ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ‘’Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahali idare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesi ve geçici 4. Meselesi çerçevesinde; ekli kadro ihlas cetvelindeki kadroların ihdas edilmesine ve mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılmasına gerek duyulmuştur.

          Buna göre yapılan ihdas ve dolu kadro değişikliklerinin kabulü ile hazırlanan kadro cetvellerinin onayı hakkında bir karar alınması için; Evrakın Meclis’e havalesini arz ederim." Denilmekte olup,

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan yazıya göre, Belediyemizin kadro ihtiyaçları göz önünde bulundurarak ‘’Belediye ve bağlı Kuruluşları ile Mahali idare birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesi ve geçici 4. Meselesi çerçevesinde; ekli kadro ihlas cetvelindeki kadroların ihdas edilmesinin ve mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılmasının, 5393 sayılı kanunun 49. maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 07.02.2018 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :