test
x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Temmuz 2018 - KARAR NO: 188

 Belediye Meclisinin 07.03.2018 günlü olağan toplantısına ait gündemin  2/18 nci maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 07.02.2018 gün ve 140 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosyası incelenmiştir.   

Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın 22.07.2003 gün ve 16021095/359 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında kalan Fatih Mahallesi 1069 ada 1 parselin parselasyon yapılmasını talep ettiği ayrıca 1069 ada 2 parselde yer alan Yetenek Geliştirme Merkezi’nin mahreç alacağı yönün belirtilmediği ve 1069 ada 1 parselin kuzeyinde yer alan mevcut yol ile 1066 ada kuzeyinde yer alan Fulya Sokağın devamının imar adası içine alındığının tespit edildiği konularına yönelik olarak plan değişikliği yapılması talep edilmektedir.


Yapılan inceleme sonucunda söz konusu alanın onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında 350 ki/ha yoğunlukta Konut Alanında kaldığı, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında 1069 ada 1 parselin kısmen Konut Alanında kısmen Yolda, 1069 ada 2 parselin ise Yetenek Geliştirme Merkezinde kısmen Yolda kaldığı aynı zamanda 1069 ada 2 parselde Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 12.03.2009 tarih 165 sayı ve 16021095/1009 sayılı kararı ile 1/1000 ölçekli plan değişikliğinin onaylandığı ve değişiklik ile E:1.20 Hmax:9.50m Konut Alanından kısmen Yetenek Geliştirme Merkezine kısmen de Yol Alanına alındığı tespit edilmiştir.


Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda: 1/1000 ölçekli Kanalboyu Doğusu Sağlıklaştırma Dönüşüm Amaçlı Uygulama İmar Planı kapsamında mevcut bulunan, 1066 ada kuzeyindeki Fulya Sokak ve 1069 ada kuzeyindeki Atar Sokağın devamının açılarak , yol olarak belirlenmesi  şekliyle hazırlanan 1/1000 ölçekli plan değişikliği, İmar ve Bayındırlık komisyonu toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür.Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

            Mecliste görüşülmesi sonucunda; plan işlem numarası UİP-7222,16 olan plan değişikliği ile ilgili hazırlanan raporun, 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 07.03.2018 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :