test
x

MECLİS KARARLARI

GERİ
02 Temmuz 2018 - KARAR NO: 120

            Belediye Meclisinin 07.02.2018   günlü olağan toplantısına ait gündemin 3/3 ncü maddesini teşkil eden Fen İşleri Müdürlüğü yazısının okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

            Yazıda:

          "Müdürlüğümüz tarafından ihalesi yapılacak olan Şehreküstü Mahallesi Cephe Sağlıklaştırma ve Zemin Kaplama İnşaatı İşi ile ilgili ''Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi''16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı kanunun 17. maddesine istinaden ''Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masraflarının tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir...''hükmüne göre masrafların tamamının veya bir kısmının belediye bütçesinden alınıp alınamayacağının kararı için evrakın Meclis'e havalesi arz olunur." Denilmekte olup,

         Mecliste görüşülmesi sonucunda; Müdürlüğümüz tarafından ihalesi yapılacak olan Şehreküstü Mahallesi Cephe Sağlıklaştırma ve Zemin Kaplama İnşaatı İşi ile ilgili ''Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi''16.05.2012 tarih ve 6306 sayılı kanunun 17. maddesine istinaden ''Büyükşehirlerde büyükşehir belediye meclisinin, il ve ilçelerde belediye meclislerinin salt çoğunluk ile alacağı karar ile masraflarının tamamı veya bir kısmı belediye bütçesinden karşılanmak kaydıyla kentin uygun görülen alanlarında bina cephelerinde değişiklik ve yenileme ile özel aydınlatma ve çevre tanzimi çalışmaları yapılabilir...''hükmüne göre masrafların tamamının belediye bütçesinden karşılanmasının, 5393 sayılı Kanun'un 75nci maddesine istinaden   uygun olduğuna,  uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 07.02.2018 günlü olağan toplantısında oyçokluğu (CHP:Recep Çohan, Gamze Kayabaş, Ayşe Orakçı, Nihat Balkan, Serkan Savu, Mustafa Şenyurt, Mehtap Esen, Zeynel Kirte,  Niyazi Teker, Cevat Asa. 10 red-33 kabul oyu)  ile karar verildi.  

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :