test
x

MECLİS KARARLARI

GERİ
02 Temmuz 2018 - KARAR NO: 116

 Belediye Meclisinin 07.02.2018  günlü olağan toplantısına ait gündemin   2/34 ncü maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 03.01.2018 gün ve 77 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ ın  yazılı önerge dosyası incelenmiştir.

Yapılan incelemede; Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ ın  03.01.2018 gün ve 2018/5 Esas nolu yazılı önergesi ve Cengiz Tokatlı(Çevre 2 apartman yöneticisi)’nın 12.01.2018 gün ve E.6992 nolu dilekçesi ile Hüdavendigar Mahallesi, H22D01D3A pafta, 4553 ada, 3 parselde hazırlatılan öneri 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı değişikliği hakkında gereğinin yapılmasının talep edildiği,


Söz konusu 4553 ada, 3 nolu parselin; onaylı 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi(Merkez) Nazım İmar Planı’nda tali iş merkezi alanında, onaylı 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı’nda TAKS=1.00, KAKS=3.80 olan blok nizam 8 katlı  2. ve 3. derece kentsel iş merkezi alanında kaldığı tespit edilmiştir.


Komisyonda görüşülmesi sonucunda; söz konusu 4553 ada, 3 nolu parselin onaylı planda 8 olan kat adedinin ‘’9’’ olarak düzenlendiği ve ‘’4553 ada, 3 parselde üst katlar konut amaçlı kullanılabilir.’’ plan notunun ilave edilmesiyle hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu-Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı değişikliği, İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantısına katılan üyelerin oyçokluğu ile uygun görülmüştür.  Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

            Mecliste görüşülmesi sonucunda; plan işlem numarası UİP-654,38 olan plan değişikliği ile ilgili hazırlanan raporun, 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 07.02.2018 günlü olağan toplantısında oyçokluğu (CHP:Recep Çohan, Gamze Kayabaş, Ayşe Orakçı, Nihat Balkan, Serkan Savu, Mustafa Şenyurt, Mehtap Esen, Zeynel Kirte,  Niyazi Teker, Cevat Asa, MHP: Cemil Aydın, Volkan Birkan, Ahmet Mehmet Bilgin.13 red-30 kabul oyu)  ile karar verildi. 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :