test
x

MECLİS KARARLARI

GERİ
02 Temmuz 2018 - KARAR NO: 115

 Belediye Meclisinin 07.02.2018  günlü olağan toplantısına ait gündemin   2/33 ncü maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 03.01.2018 gün ve 76 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ ın  yazılı önerge dosyası incelenmiştir.

Yapılan incelemede; Meclis Üyesi Recep ÇOHAN’ ın  03.01.2018 gün ve 2018/4 Esas nolu yazılı önergesi ve TUER Müh. Ltd. Şti.’nin 18.01.2018 gün ve E.9728 nolu dilekçesi ile Panayır Mahallesi, H22a22d3a pafta, 2311 ada, 281 nolu parselin güneyinde  trafo alanı düzenlenmesine ilişkin hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği hakkında gereğinin yapılmasının talep edildiği,


Söz konusu 2311 ada, 281 nolu parselin güneyinde trafo yeri olarak düzenlenen alanın;  onaylı 1/5000 ölçekli Osmangazi Belediyesi(Merkez) Nazım İmar Planı’nda parklar ve dinlenme  alanında, onaylı 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı’nda da park alanında kaldığı tespit edilmiştir.


Komisyonda görüşülmesi sonucunda; söz konusu 2311 ada, 281 nolu parselin güneyinde onaylı plandaki park alanında önerilen trafo alanının, yine 281 nolu parselin güneyinde onaylı planda bulunan spor tesisleri alanında düzenlendiği şekliyle hazırlanan öneri 1/1000 ölçekli Yalova Yolu 1.Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği, İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile uygun görülmüştür.  Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

            Mecliste görüşülmesi sonucunda; plan işlem numarası UİP-718,36 olan plan değişikliği ile ilgili hazırlanan raporun, 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 07.02.2018 günlü olağan toplantısında oyçokluğu (CHP:Recep Çohan, Gamze Kayabaş, Ayşe Orakçı, Nihat Balkan, Serkan Savu, Mustafa Şenyurt, Mehtap Esen, Zeynel Kirte,  Niyazi Teker, Cevat Asa. 10 red-33 kabul oyu)  ile karar verildi. 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :