x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Şubat 2016 - KARAR NO: 188

Belediye Meclisinin 03.02.2016  günlü olağan toplantısına ait gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen Meclis Üyesi Hasan Hüseyin ERDÖNMEZ'in yazılı önergesinin okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Önergede;

"1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında imar yolunda kalan 6517 ada ve 6518 adalar arasındaki ekli krokide işaretli binanın kamulaştırılmasının Belediyemiz 2016-2020 yılları arası 5 yıllık imar programına alınarak değerlendirilmesi için Meclis'e teklifte bulunulması hususunu arz ederim." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli Eski İzmir Yolu Uludağ Çıkış Yolu Arası Revizyon İmar Planı kapsamında imar yolunda kalan 6517 ada ve 6518 adalar arasındaki ekli krokide işaretli binanın kamulaştırılması için Belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık imar programına alınmasının, 3194 sayılı kanunun 10. maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN