x

MECLİS KARARLARI

GERİ
09 Mart 2016 - KARAR NO: 247

Belediye Meclisinin 09.03.2016  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/45 nci maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 03.02.2016 gün ve 189 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosya incelenmiştir.

Yapılan incelemede; Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Cem Kürşad HASANOĞLU’nun 03.02.2016 gün ve 2016/56 Esas nolu yazılı önergesi ile Belediyemiz imar planı sınırları içinde kalan Altınova Mahallesi, 3198 ada- 63,64,65,79 nolu parseller plan değişikliği önerisinin incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonu’na havale edilmesi için Meclis gündemine alınmasının talep edildiği tespit edilmiştir.

Komisyonda görüşülmesi sonucunda; önerge eki 3198 ada- 63,64,65,79 nolu parsellere ilişkin plan değişikliği dosyası ‘’imar planı ve imar planı değişikliği tekliflerinde istenecek belgeler’’ listesine, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü’nün 2013/17 ve 2008/10337(jeolojik-jeoteknik etüt raporları hk.) sayılı genelgelerine göre hazırlatılmadığından, ayrıca Orman Bölge Müdürlüğü’nün açtığı dava sonucunda Bursa 3. İdare Mah. E: 2015/117 ile "Yürütmesinin Durdurulmasına" karar verilmiş, daha sonra da 10.7.2015 tarih E:2015/117, K:2015/806 sayılı kararla dava konusu işlemin(imar uygulaması) iptaline karar verilmiş olduğundan dolayı, öneri 1/1000 ölçekli Yalova Yolu I. Bölge Uygulama İmar Planı değişikliği, İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmemiştir. Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 09.03.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN