x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Şubat 2016 - KARAR NO: 148

Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısına ait gündemin 3/3 ncü maddesini teşkil eden İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü Yazısının okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

 
          Yazıda;

"Belediyemizin kadro ihtiyaçları göz önünde bulundurularak "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in 11. maddesi ve geçici 4. maddesi çerçevesinde mevcut dolu memur kadrolarında değişiklik yapılmasına gerek duyulmuştur.

Buna göre yapılan dolu kadro değişikliklerinin kabulü ile hazırlanan kadro cetvellerinin onayı hakkında bir karar alınması için; evrakın Meclis'e havalesini arz ederim." Denilmekte olup,

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan yazıya göre, Belediyemizin kadro ihtiyaçları göz önünde bulundurularak "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro ilke ve Standartlarına Dair Yönetmelik'in 11.maddesi ve geçici 4.maddesi çerçevesinde yapılan dolu ve boş kadro değişikliklerinin ve hazırlanan kadro cetvellerinin onayının 5393 sayılı kanunun 49. maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN