x

MECLİS KARARLARI

GERİ
09 Mart 2016 - KARAR NO: 223

Belediye Meclisinin 09.03.2016   günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/21 nci maddesini teşkil eden Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

          "Osmangazi Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısına ait gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen, 2016/50 esas, 174 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen dosyada, Hüdavendigar Mah. 4603 ada 5 parsel sayılı taşınmazın 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yerinde yapılan incelemede, 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı kapsamında  katlı otopark alanında kalan Hüdavendigar Mah. 4603 ada 5 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık kamulaştırma programına alınması oy birliği ile uygun görülmemiştir. Raporu meclisimize arz ederiz."  denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli  uygulama imar planı kapsamında  katlı otopark alanında kalan Hüdavendigar Mah. 4603 ada 5 parsel sayılı taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık imar programına alınmasının uygun olmadığına, Belediye Meclisinin 09.03.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN