x

MECLİS KARARLARI

GERİ
09 Mart 2016 - KARAR NO: 216

Belediye Meclisinin 09.03.2016   günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/14 ncü maddesini teşkil eden Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

          "Osmangazi Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısına ait gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen  2016/47 esas, 171 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen dosyada, Küplüpınar Mah. 2522 ada, 56 parsel  sayılı taşınmazın 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yerinde yapılan incelemede, 1/1000 ölçekli  imar planı kapsamında kısmen imar yolu ve yeşil alanda kalan Küplüpınar Mah. 2522 ada, 56 parsel  sayılı taşınmazın kamulaştırılması için belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık kamulaştırma programına alınması, oy birliği  ile uygun görülmemiştir. Raporu meclisimize arz ederiz." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli  imar planı kapsamında kısmen imar yolu ve yeşil alanda kalan Küplüpınar Mah. 2522 ada, 56 parsel  sayılı taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık imar programına alınmasının uygun olmadığına, Belediye Meclisinin 09.03.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN