x

MECLİS KARARLARI

GERİ
09 Mart 2016 - KARAR NO: 238

Belediye Meclisinin 09.03.2016  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/36 ncı maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 03.02.2016 gün ve 185 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosya incelenmiştir.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve turizm Dairesi Başkanlığı’nın 18.11.2015 gün ve 54424711-604.99-192505 sayılı yazısı ile, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin koordinasyonluğunda hazırlanan “Bursa ve Cumalıkızık: Osmangazi İmparatorluğu’nun Doğuşu” isimli Adaylık Dosyası kapsamındaki, Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi Külliyesi ve Çevresi), Sultan Külliyeleri (Hüdavendigar, Yıldırım, Yeşil, Muradiye) ve Cumalıkızık Köyü tarihi alanlarının 2014 yılında UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girdiği, Adaylık Dosyasının en önemli eki olan “Bursa (Hanlar Bölgesi-Sultan Külliyeleri) ve Cumalıkızık Yönetim Planı’nın 26006 sayılı İlgili Yönetmelik hükümlerine uygun olarak hazırlandığı, 6 Haziran 2013 tarihimde Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu2nce onaylanarak yürürlüğe girdiği, Büyükşehir Belediye Meclisi’nce de 18. Temmuz 2013 tarihinde onaylandığı, 4. Eşgüdüm ve Denetleme Kurulu Toplantısı Karaları’nın 4. Maddesi olan “Yönetim Alanı sınırlarının imar planlarına işlenmesi ve plan notlarına “Bursa Alan Başkanlığı’na UNESCO Dünya Mirası Yönetim Alanı içerisindeki he türlü faaliyet ile ilgili bilgi verilmesi” hükmünün konulması” istinaden UNESCO Dünya Miras Alanları ile Yönetim Alnı sınırlarının 1/5000 ve 1/1000 ölçekli imar planlarına işlenmesi ve plan notlarına da yukarıda sözü geçen  hükmün konulması gerektiği bildirilmiştir.

          Komisyonda yapılan değerlendirmede: Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2004 gün ve 16021012/064-299 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Maksem Caddesi Gökdere Arası Uygulama İmar Planına   Hanlar Bölgesi (Orhan Gazi) Külliyesi ve Çevresine ait UNESCO Dünya Miras Yönetim Alan sınırının işlenmesi ve de “Bursa Alan Başkanlığı’na UNESCO Dünya Mirası Yönetim Alanı içerisindeki he türlü faaliyetler ile ilgili bilgi verilecektir.” notunun eklenmesi ile ilgili plan değişikliği, İmar ve Bayındırlık Komisyonu toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür. Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

            Mecliste görüşülmesi sonucunda; plan işlem numarası UİP-2060,14 olan plan değişikliği ile ilgili hazırlanan raporun, 2863 ve 5226 sayılı yasalar gereği BKVKB Kurulu’na iletilmek üzere 3194 sayılı Kanunun 8/b maddesine istinaden aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 09.03.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN