x

MECLİS KARARLARI

GERİ
09 Mart 2016 - KARAR NO: 205

Belediye Meclisinin 09.03.2016   günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/3 ncü maddesini teşkil eden Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

            "Osmangazi Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısına ait gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen  2016/43 esas, 170 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen dosyada, Pınarbaşı Mah. 6219 ada, 21 parsel  sayılı taşınmazın 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yerinde yapılan incelemede, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı kapsamında yeşil alanda kalan  Pınarbaşı Mah. 6219 ada, 21 parsel sayılı  taşınmazın kamulaştırılması için belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık kamulaştırma programına alınması, oy birliği / oy çokluğu ile uygun görülmüştür. Raporu meclisimize arz ederiz." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı kapsamında yeşil alanda kalan  Pınarbaşı Mahallesi 6219 ada, 21 parsel sayılı  taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık imar programına alınmasının, 3194 sayılı kanunun 10. maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 09.03.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN