x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Şubat 2016 - KARAR NO: 132

Belediye Meclisinin 03.02.2016  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/22 nci maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 06.01.2016 gün ve 108 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosya incelenmiştir.

Yapılan incelemede; Ali Fahri PEKER’İN 12.05.2015 gün ve 30885(15987) sayılı dilekçesindeki talebe istinaden, Osmangazi Belediye Meclisinin 09.09.2015 gün ve 712 sayılı kararı ile uygun görülüp, Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2015 gün ve 1895  sayılı kararı ile onaylanan 6866 ada, 2  parselin otopark alanında kalan kısmının tekrar konut alanına alınması ve ‘’217 parsele ilave edilecek alanlara karşılık 6866 ada 2 parselden otopark alanı olarak ayrılacak alanın tamamı bilabedel kamuya terk edilecektir.’’ plan notunun iptal edilmesiyle hazırlanan 1/1000 ölçekli Nilüferköy Kocakarayer Mevkii İlave Uygulama İmar Planı(UİP-8066,2) değişikliğine, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi’nin 24.12.2015 gün ve 86244(48377) ve Mimarlar Odası Bursa Şubesi’nin 24.12.2015 gün ve 86250(48372) sayılı dilekçeleri ile, askı süresi(25.11.2015-24.12.2015) içerisinde 2 adet askı itirazında bulunulduğu,

Osmangazi Belediye Meclis Üyesi Kevser ÖZTÜRK’ün 06.01.2016 gün ve 2016/11 Esas nolu yazılı önergesi ile söz konusu dilekçelerin İmar ve Bayındırlık Komisyonu ‘na havalesinin talep edildiği tespit edilmiştir.

Komisyonda görüşülmesi sonucunda; Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 22.10.2015 gün ve 1895  sayılı kararı ile onaylanan 6866 ada, 2  parsele ilişkin 1/1000 ölçekli Nilüferköy Kocakarayer Mevkii İlave Uygulama İmar Planı değişikliği ve plan notu iptali, 24.03.2015 gün ve 748 sayılı Encümen Kararına istinaden yapıldığından, 6866 ada-2 parselde şuyulama yapılmadığından ve E:217-Y:8612 ada-13 parselde imar uygulaması yapıldığından, söz konusu plan değişikliği ve plan notu iptaline bulunulan 2 adet askı itirazı, İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği/oyçokluğu ile uygun görülmemiştir. Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan raporun aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN