x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Şubat 2016 - KARAR NO: 140

Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/30 ncu maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 06.01.2016 gün ve 104 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosya incelenmiştir.

Meclis üyesi Aylin UYAR’ın 06.01.2016 tarihli önergesi ile, Demirtaş ve Yunuseli Mahallesi sınırları içinde yer alan imar parsellerinin uygulamadaki sıkıntılar nedeniyle kot alma noktalarının yeniden değerlendirilmesi konusunun ilgili İhtisas komisyonunca görüşülerek bir karar alınması talep edilmektedir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün 19.01.2016 gün ve 2162 sayılı yazısı ile, 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu plan notlarında Ayrık nizam Konut alanlarında b/ bendinde Max. Bina Derinliği 20m.’dir notunun bulunduğu, plan notlarına göre uygulama yapılmakta ve büyük parsellerde 20m ile sınırlamak birden fazla blok yapsa bile emsalin tam olarak kullanılmadığı durumlar oluşturmakta dolayısıyla mağduriyete sebep olmaktadır şeklinde ifade edilerek, demirtaş plan notlarında 1/b maddesi Max bina derinliği 20m’dir hükmünün kaldırılması talep edilmektedir.

Demirtaş mahallesi sınırları içinde yer alan onaylı 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu ile Yunuseli Mahallesi sınırları içinde yer alan onaylı 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA-3 Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşimi 4. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı, 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus  Arası Uygulama İmar Planı plan notlarında Kot alınması ile ilgili plan notları bulunmaktadır.

Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda:  1) onaylı 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu genel hükümlerinde yer alan ‘‘Binalar Oturdukları Tabii Zemin Ortalamasından Kot alırlar’’, 2) onaylı 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi YPA-3 Uygulama İmar Planı plan hükümlerinde yer alan ‘‘Kot oluşturulan İmar Parselinin ön cephe ortalamasından alınır’’, 3) onaylı 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşimi 4. Bölge Uygulama İmar Planı Revizyonu genel hükümlerinde yer alan ‘‘Kot oluşturulan imar parselinin ön cephe ortalamasından alınır’’, 4) onaylı 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planında Bağ Bahçe alanı başlığı altında yer alan ‘‘Kot alma noktası bina oturma alanı ortalaması’’, 5) onaylı 1/1000 ölçekli Hamitler Mezarlığı Biladiyunus Arası Uygulama İmar Planı genel hükümlerinde yer alan ‘‘Parselde kot binanın oturduğu tabii zemin ortalamasından alınır’’ hükümlerinin iptal edilmesi, planların genel hükümlerinde bulunan “Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” ifadesi bulunan planlarda ‘‘Belirtilmeyen hususlarda ilgili imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir’’ şeklinde değiştirilmesi, 1/1000 ölçekli Havaalanı Kuzeyi Yunuseli Yerleşim Bölgesi Uygulama İmar Planı plan notları, Ayrık nizam konut alanlarında bulunan ”Bu alanlarda Bursa Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği Hükümleri geçerlidir.” Notunun “Bu alanlarda ilgili imar yönetmeliği hükümleri geçerlidir’’şeklinde değiştirilmesi,

 1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu plan notlarında Ayrık nizam Konut Alanlarında yer alan b/ bendi  ‘‘Max. Bina Derinliği 20m’dir’’ hükmünün iptal edilmesi yönünde hazırlanan plan notu değişiklikleri İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür.  Belediye Meclisi’ne arz olunur." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; plan işlem numaraları UİP-623,25-692,14-8085,3-644,13-1995,18 olan plan değişikliği ile ilgili hazırlanan raporun, 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN