x

MECLİS KARARLARI

GERİ
09 Mart 2016 - KARAR NO: 239

Belediye Meclisinin 09.03.2016  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/37 nci maddesini teşkil eden İmar ve Bayındırlık Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Belediye Meclisinin 06.01.2016 gün ve 101 sayılı kararı ile İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen dosya incelenmiştir.

Belediye Meclisi’nin 06.01.2016 tarihli toplantısında Meclis Üyesi Mehmet Emin YALÇİN tarafından verilen önerge ile, Büyükşehir Belediye Başkanlığınca 16.04.2001 gün ve 16021065/093-1 sayılı kararı ile onaylı 1/1000 ölçekli Çeltikköy Mahallesi Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında kalan ve 147 parselden geçen 7m. yaya yolunun mevcut durumu dikkate alınarak yerinde düzenlenmesi yönünde hazırlanan plan değişikliği önerisinin incelenerek bir karar alınması talep edilmektedir.

           Değişikliğe konu alanın onaylı 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı kapsamında 100k/ha yoğunlukta Konut alanında yer aldığı, onaylı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı kapsamında Serbest nizam 2 kat Konu alanı ve 7 metrelik Yolda kaldığı tespit edilmiştir.

          Komisyonda yapılan görüşmeler sonucunda: 4506 adanın ortasından geçen 7m metrelik İmar Yolunun kaldırılarak 4506 ada, 146, 147 ve 160 parsellerden geçecek şekilde kuzeye doğru kaydırılarak düzenlenen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği çizildiği şekliyle İmar ve Bayındırlık Komisyon toplantısına katılan üyelerin oybirliği ile uygun görülmüştür. Belediye Meclisi’ne arz olunur. " denilmekte olup, 

            Mecliste görüşülmesi sonucunda; plan işlem numarası UİP-8044,3 olan plan değişikliği ile ilgili hazırlanan raporun, 3194 sayılı kanunun 8/b maddesine istinaden aynen uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 09.03.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi. 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN