x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Şubat 2016 - KARAR NO: 116

Belediye Meclisinin 03.02.2016  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/6 ncı maddesini teşkil eden Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Osmangazi Belediye Meclisinin 06.01.2016 günlü olağan toplantısına ait gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen  2016/3 esas, 100 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen dosyada, Kemerçeşme Mah. 405 ada, 29 ve Bahar Mah.424 ada, 13 parsel  sayılı taşınmazların 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yerinde  yapılan incelemede, 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında  imar yolunda kalan Bahar Mah. 424 ada, 13-14-15 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık kamulaştırma programına alınması oy birliği ile uygun görülmüştür.

Raporu meclisimize arz ederiz." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında  imar yolunda kalan Bahar Mah. 424 ada, 13-14-15 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık imar programına alınmasının, 3194 sayılı kanunun 10. maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN