x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Şubat 2016 - KARAR NO: 118

Belediye Meclisinin 03.02.2016  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/8 nci maddesini teşkil eden Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Osmangazi Belediye Meclisinin 06.01.2016 günlü olağan toplantısına ait gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen  2016/2 esas, 99 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen dosyada, Muradiye Mah. 4805 ada, 32 parsel  sayılı taşınmazın 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yerinde yapılan incelemede, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı kapsamında kalan  Muradiye Mah. 4805 ada, 32 parsel sayılı 1087 nolu tescilli  taşınmazın kamulaştırılması için belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık kamulaştırma programına alınması, oy birliği  ile uygun görülmüştür.

Raporu meclisimize arz ederiz." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli koruma amaçlı imar planı kapsamında kalan  Muradiye Mah. 4805 ada, 32 parsel sayılı 1087 nolu tescilli  taşınmazın kamulaştırılması için Belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık imar programına alınmasının, 3194 sayılı kanunun 10. maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN