x

MECLİS KARARLARI

GERİ
03 Şubat 2016 - KARAR NO: 119

Belediye Meclisinin 03.02.2016  günlü olağan toplantısına ait gündemin 2/9 ncu maddesini teşkil eden Plan ve Bütçe Komisyonu Raporunun okunarak yapılan müzakeresi sonunda;

Raporda;

"Osmangazi Belediye Meclisinin 06.01.2016 günlü olağan toplantısına ait gündeme alınarak müzakeresi kabul edilen  2016/1 esas, 98 sayılı kararı ile komisyonumuza havale edilen dosyada, Bahar Mah. 454 ada, 1-2-3-4-5-6-7-8-9 ve 455 ada, 2-3-4-5-6-7-8-9-11-12-13 parsel  sayılı taşınmazların 2016-2020 yılları arası 5 yıllık kamulaştırma programına alınması talep edilmektedir.

Komisyonumuzca yerinde  yapılan incelemede, 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında  park alanında kalan Baharı Mah. 455 ada, 2-11-12-13 parsel  sayılı taşınmazların kamulaştırılması için belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık kamulaştırma programına alınması oy birliği ile uygun görülmüştür.

Raporu meclisimize arz ederiz." denilmekte olup, 

Mecliste görüşülmesi sonucunda; hazırlanan rapora göre, 1/1000 ölçekli imar planı kapsamında  park alanında kalan Baharı Mah. 455 ada, 2-11-12-13 parsel sayılı taşınmazların kamulaştırılması için Belediyemiz 2016-2020 yılları arasındaki 5 yıllık imar programına alınmasının, 3194 sayılı kanunun 10. maddesine istinaden uygun olduğuna, Belediye Meclisinin 03.02.2016 günlü olağan toplantısında mevcudun oybirliği ile karar verildi.


E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :
Soğanlı Kentsel Dönüşümü CANLI İZLEYİN