test
x

2886 sayılı ihale kanununa göre gayrimenkul kiralanması işi ihalesi 40

İHALE DETAYLARI
İhale Tarihi Teminat Tahmini Bedel
27.06.2019

OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Aşağıda listede belirtilen;  Mülkiyeti Osmangazi Belediyesinin özel hüküm ve tasarrufuna ait olan, gayrimenkullerin  ve  kiraya verilmesi işi; 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu 45.  maddesine istinaden Açık Teklif Usulü ile  ihale edilecektir.
 1- Mülkiyeti Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Çağlayan Mahallesi 12. Alan Sokak No:9  bulunan evin  (62,96 m²)  dükkanın 31.12.2021  tarihine kadar kiraya verilmesi işi. 
   Tahmini Aylık Kira Bedeli    :                250,00-TL
         Geçici Teminat Miktarı         :                        900,00-TL

2- Tasarrufu  Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Sırameşeler  Mh. 607. Sk. No:16  adresinde ki Sırameşeler Spor Tesisi içindeki muhtelif yerlerin Spor kulüplerince  31.12.2023 tarihine kadar kiraya verilmesi işi. 

   Tahmini Aylık Kira Bedeli  :           935,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı   :         5.610,00-TL

3- Mülkiyeti  Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Emek-Adnan Menderes  Mh. Yavuz Sultan Selim Cd. No:6 Yakup Aktaş Düğün Salonu Hizmet Binası Makine Dairesinde  boş alanın GSM  Haberleşme sistemi kurulumu için (4m²)  31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilmesi işi. 

   Tahmini Aylık Kira Bedeli  :          2.000,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı   :           7.200,00-TL

4- Mülkiyeti  Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Kirazlı Mh. 102 ada 34 parselde bulunan yerin  tarım ve hayvancılık amaçlı  kullanılmak üzere (6.514,71m²)  31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilmesi işi. 

   Tahmini Aylık Kira Bedeli  :          2.000,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı   :           7.200,00-TL

5- Mülkiyeti  Belediyemize ait; Osmangazi İlçesi  Küçükdeliler Mh. 129 ada 1 sayılı parselde bulunan tarlanın  (26.003,61m²)  31.12.2021 tarihine kadar kiraya verilmesi işi. 

   Tahmini Yıllık Kira Bedeli  :          4.800,00-TL+KDV
  Geçici Teminat Miktarı   :           1.440,00-TL

İhalenin Yapılacağı Yer   : Osmangazi Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Salonu

İhale Tarih ve Saati     : 27 Haziran  2019  Perşembe günü, saat 14:00 de

İhale Evraklarını Sunma Tarih ve Saati :  27 Haziran  2019  Perşembe  günü saat 14.00’e kadar 

İhaleye iştirak edecek isteklilerin sunması gereken evraklar :

Gerçek Kişiler ;
a) Nüfus Cüzdanı Sureti (Muhtarlıktan)veya Nüfus Kayıt Örneği( e-devlet)
b) İkametgah Belgesi (Muhtarlık , Nüfus Md.,e- devlet)
c) Tebligat için  yazılı adres beyanı (Belediyede doldurulacak) 
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda;noter tasdikli vekaletname                                                                                                                                                     
f) Noter tasdikli imza beyanı yada sirküsü( son 5 yıl içerisinde düzenlenmiş)
g) Cumhuriyet Savcılığından sabıka kaydı olmadığına dair belge
h)Tarım İl Müdürlüğünden belge (ÇKS belgesi)*


Tüzel Kişiler ;
a) Teklif  vermeye yetkili olduğunu gösteren ,ihalenin yapıldığı yıl içinde düzenlenmiş noter tasdikli imza  sirküsü
b) Mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihalenin yapıldığı yıl içerisinde  alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge
c) Ticaret Sicil Gazetesi
d) Geçici teminat bedellerini  yatırmış olmak veya banka teminat mektubu sunmak
e) Vekaleten ihaleye katılımlarda ;noter tasdikli vekaletname
f) Tüzel kişilik Dernek ise; Karar defteri,  Karar defterine İhale ile ilgili karar alınarak yetkili tayin edilmesi,
g)Tüzel kişilik Dernek ise; Yetkilinin noter tasdikli imza sirküsü.
h)Tarım İl Müdürlüğünden belge (ÇKS belgesi)*
Not:
1- Kiralama ihalesine katılmak isteyen istekliler, evraklarının  (asılları olmak şartıyla) 27 Haziran  2019 tarihi saat 14:00’e kadar İhale Servisine getirmeleri gerekmektedir. 
2- İhaleye, belediyeye ait borcu bulunmayan istekliler katılabilir.
3- İhale evrakları teslim edildikten  sonra Geçici Teminat ödemeleri belediye veznesine yada Osmangazi Belediyesi Vergi Gelirleri  Türkiye Vakıflar Bankası IBAN merkez şubesi TR65 0001 5001 5800 7260 5199 70  hesabına geçici teminat adı ile  ödeme yapılabilir.   

*4. Ve 5. Sıradaki ihaleler için getirilecek.

İhaleye ait şartname ve ekleri; Belediyemiz Destek Hizmetleri Müdürlüğünde bedelsiz görülebilir. İhale dokümanı satış bedeli  50,00 TL olup, ihaleye gireceklerin ihale dokümanı almaları zorunludur.
Belediyemiz ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. İlan  Olunur ..

İlan tarihleri:

Bursa’da :17 Haziran  2019,  20 Haziran  2019 tarihlerinde

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :