test
x

Adres ve Numaralandırmaya İlişkin iş ve İşlemler Belediyemizce Yürütülecektir

  Yazı Boyutu - 14 +

a-) Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.05.2014 tarih ve 2014/218 Esas No. 427 Karar No'lu meclis kararı.

b-) İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nün 31.03.2014 tarihli ve 98254153-121.03-29002 sayılı yazısı.

İlgi (a) Meclis kararrımız ile Büyük Şehir Belediye Başkanlığı tarafından oluşturulacak merkezi veri sistemine verilerin aktarılması ve sisteme entegre olunması ile Büyük Şehir Belediyesi'ne bağlı cadde sokak, ana arter, bulvar v.b. isim verme hakkının Büyük Şehir Belediyesi'nde kalması kaydıyla 17 İlçe Belediyesinin adres ve numaralandırmaya ilişkin iş ve işlemlerinin İlçe Belediyelerine devredilmesinin uygun olduğuna karar verilmiştir.

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :