test
x

GAYRİ SIHHİ MÜESSESE AÇMA İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Yazı Boyutu - 14 +

A:

 1. Başvuru beyan formu (Liste ekinde verilecek)
 2. Tapu Fotokopisi (Meskenlerde iş yeri açılması durumunda kat maliklerinin oy birliği ile aldığı karar bulunacaktır.tapu da işyeri görünen yerlerde umuma açık istirahat ve eğlence yeri açılması durumunda yönetim planında aksine bir hüküm yoksa kat maliklerinin oy çokluğu ile almış olduğu karar..)
 3. Kira Sözleşmesi ( Tapu sahibi ile olması, tapu sahibi ile yapılmamış ise vekâletname, eğer tapu sahibi vefat etmiş ise, veraset kararı ve verasetteki tüm varisler ile kira sözleşmesinin yapılmış olması )
 4. Şirket ise; Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi ve imza sirküleri
 5. Bağlı bulunduğu kurumdan faaliyet konusuna uygun Sicil Tasdiknamesi fotokopisi (Şahıs ise BESOB, Şirket ise BTSO dan)
 6. Ustalık Belgesi (2005/9207 Yönetmelik hükümlerince istenilen faaliyet kollarında)
 7. Sorumlu Teknik Müdür Sözleşmesi ve Diploma Örneği
 8. Deşarj İzni (BUSKİ'den)
 9. Çevre İzni veya Çevre İzin ve Lisans Belgesi
 10. ÇED Görüşü
 11. Motor Gücü Beyanı veya Kapasite Raporu
 12. Yangın Önlem Raporu. Müracaat yapıldıktan sonra ön başvuru Belediyemiz tarafından yapılacaktır.
 13. Devir ise; devir dilekçesi ve devir alınacak yerin ruhsatın ASLI

B-

Yapı Ruhsatlı ise;   1.Binanın onaylı projesi.

                                  2.İnşaat Ruhsatı ve Yapı kullanma İzin Belgesi. (Müdürlüğümüzce müracaat sonrası dosyaya eklenir.)  

                                  3.Statik Rapor + Rölöve Projesi (yerinde tetkikinden sonra değerlendirilecek)

UYARI:

 • Gerçeğe aykırı beyanda bulunulması halinde beyan sahipleri hakkında ilgili mevzuat hükümleri ve Türk Ceza Kanununa göre işlem yapılır ve ruhsat iptal edilir.
 • 12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılan binaların YAPI KULLANMA İZNİ BELGESİ alması şarttır.
 • 12 Ekim 2004 tarihinden sonra yapılan ruhsatsız binalara KESİNLİKLE İşletme Ruhsatı verilemez.
 • İşyerinin niteliğine göre ilave bilgi ve belgeler istenebilir.
 • NOT: İşletme Ruhsatı Başvuru Ücreti müracaat esnasında tahsil edilir.(180 TL)
 • NOT: Ruhsat İşlemleri sonunda metrekare harcı alınır.****


                            

               

Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü /

İşyeri Ruhsatlandırma Birimi         Tel: 270 70 27  


İŞM.İRB.F.03     Rev.01/23.07.2019

BAŞVURU FORMU İÇİN BURAYA TIKLAYIN...

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :