test
x

CANLI MÜZİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Yazı Boyutu - 14 +

T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

İşyeri Ruhsatlandırma Birimi

  1. Dilekçe
  2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı fotokopisi varsa Turizm İşletme Belgesi fotokopisi
  3. Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu (2 Nüsha )
  4. Vergi levhası fotokopisi
  5. İmza sirküleri
  6. Dış giriş kapısı üzerine "Dikkat: İçerideki ses seviyesi insan sağlığına zararlıdır" ibaresi taşıyan ışıklı ikaz levhasının asılması

ÇGSD Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili laboratuvarlarca hazırlanır.

Canlı Müzik İzin Ücreti 2019 yılı için  650 TL'dir.


Osmangazi Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü /

İşyeri Ruhsatlandırma Birimi         Tel: 270 70 27  

İŞM.İRB.F.12                                                          Rev.01/23.07.2019

 

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :