test
x

CANLI MÜZİK İÇİN GEREKLİ BELGELER

  Yazı Boyutu - 14 +

T.C.
OSMANGAZİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI
Ruhsat ve Denetim  Müdürlüğü

CANLI MÜZİK İZNİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

  1. Dilekçe
  2. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı fotokopisi varsa Turizm İşletme Belgesi fotokopisi
  3. Çevresel Gürültü Seviyesi Değerlendirme Raporu (2 Nüsha )
  4. Vergi levhası fotokopisi
  5. İmza sirküleri
  6. Dış giriş kapısı üzerine "Dikkat: İçerideki ses seviyesi insan sağlığına zararlıdır" ibaresi taşıyan ışıklı ikaz levhasının asılması

ÇGSD Raporu, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından yetkili laboratuvarlarca hazırlanır.

Canlı Müzik İzin Ücreti 2019 yılı için  650 TL'dir.

Osmangazi Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü          Tel: 270 70 24   

RDM.F.12                                                                Rev.00/22.11.2016

E-Bülten Aboneliği
E-Mail Adresiniz :